Taksator - løsøre/sikring

Beskrivelse af jobbet

Som løsøretaksator eller sikringskonsulent har du to primære opgaver:
Du skal som løsøretaksator se på, om sikringen af vores private kunders hjem og ejendele er god nok. Herunder give forslag/krav til en bedre sikring. Som sikringskonsulent skal du risikovurdere vores erhvervskunders tyverisikring. Denne foretages ud fra fastlagte retningslinjer fra vores brancheorganisation Forsikring og Pension og vores egne retningslinjer.

Du skal som løsøretaksator og sikringskonsulent behandle og opgøre løsøreskader hos vores erhvervs-, landbrugs- og privatkunder. Din opgave er at fastlægge årsag til skaden, omfang af skaden og en erstatningsopgørelse.

Arbejdet udfører du i samarbejde med vores police- og skadeafdelinger og med vores kunder i centrum, så de altid føler sig godt hjulpet.

I jobbet kan du udvikle dig ved at indgå som specialist i fx storskader, driftstabsskader og komplekse sikringsopgaver. Du kan også deltage i projekt- og udviklingsarbejde på det tekniske område. Herudover har du mulighed for at tage forskellige forsikringsfaglige uddannelser på Forsikringsakademiet.

Krav og forventninger i jobbet

Som løsøretaksator forventer vi, at du er uddannet løsøretaksator eller har anden relevant uddannelse indenfor skadeforsikring. Som sikringskonsulent forventer vi, at du er uddannet indenfor sikringsområdet, politiet eller har anden relevant uddannelse indenfor skadeforsikring.

Du skal være servicemindet og have gode forhandlingsevner. Og så skal du have god forståelse for it og let ved at sætte dig ind i nye systemer.

Sideløbende med arbejdet skal du være indstillet på at gennemgå taksatoruddannelsen på forsikringsakademiet. Det er en moduluddannelse, som typisk går over en periode på 3 år.

Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt, og du arbejder typisk fra dit eget hjemmekontor.