Vores arbejdsplads

Fundamentet for HR-arbejdet

En decentral organisation baseret på rammestyring i form af:

  • fælles værdier
  • fælles forretningsforståelse
  • fælles opfattelse af, hvad der skaber værdi for kunder, aktionærer og medarbejdere.

Mål:

  • at være en dynamisk virksomhed, hvor der er plads til og mulighed for personlig og faglig udvikling
  • at vi skaber forretningsmæssig udvikling gennem et målrettet fokus på vores medarbejderes kompetenceudvikling. Det skal ske gennem en virksomhedskultur, hvor vi viser vores medarbejdere tillid.
  • at vi evner at fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere.

Trivsel og sundhed

Medarbejderne i Topdanmark spiller en afgørende rolle for, at vi som virksomhed opnår gode forretningsmæssige resultater. Derfor har vi valgt sundhed og medarbejdertilfredshed som nogle af vores fokusområder.

Kultur

Omgangstonen i Topdanmark er imødekommende og glad. Vi har stor respekt for hinanden, både menneskeligt og fagligt, og det gør, at samarbejdet på tværs af afdelinger og områder fungerer nemt. Kulturen er meget åben og ubureaukratisk, og der er god mulighed for at få sine ideer ført ud i livet.

Det sociale

Når arbejdsdagen slutter, behøver det ikke at være slut med at se dine kolleger, for der er masser af gode tilbud til dem, der slet ikke kan undvære hinanden.

Ansættelsesforhold

Du får løn i forhold til dine kvalifikationer, dine arbejdsopgaver, din erfaring og den præstation, du leverer. Derudover har vi en meget attraktiv pensionsordning, fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet, jobrotation og mulighed for at udfolde karrieren. 

Udvikling af medarbejdere

I Topdanmark arbejder vi målrettet med den enkelte medarbejders kompetenceudvikling. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen er dels vores værdiskabelse, mål, forretning og holdninger og dels vores medarbejderes motivation og arbejdsglæde.

Ledelsesprincipper

Den enkelte leder i Topdanmark har et særligt ansvar for, at vi skaber værdi for vores kunder, aktionærer og medarbejdere. Vi lægger vægt på, at der er formuleret klare forventninger til lederens adfærd, og at lederne kan identificere sig med vores ledelsesværdier.

Medarbejdere i tal

I Topdanmark er vi ca. 2.400 medarbejdere fordelt over hele landet.