Skadebehandling

"Vi behandler årligt 300.000 skader. Vi ved derfor, hvordan vi bedst hjælper vores kunder igennem en uvant og ubehagelig skadesituation. Og det er vigtigt, for som forsikringsselskab er det, når skaden er sket, at vi skal vise vores værd."

                                                              Rasmus Ruby-Johansen, Skadedirektør

Målsætning for Skade

Vi vil være markedsleder i levering og udvikling af skadeløsninger, der skaber værdi for kunder og samarbejdspartnere.

Vores styring af skadeudgifterne skal være markedets mest effektive.

Vores skadeafdelinger:

  • Behandler årligt 300.000 skader
  • Består af 430 skadebehandlere og taksatorer
  • Modtager 62 % af skadeanmeldelserne via digitale kanaler
  • Modtager 575.000 telefonhenvendelser og 500.000 e-mails fra kunder og samarbejdspartnere om året
  • 91 % af vores kunder føler sig godt hjulpet på telefonen
  • Under 1 promille klager til Ankenævnet for Forsikring

Skadebegrænsende initiativer

Topdanmark søger at være på forkant med udviklingen og kundernes behov. En lang række initiativer skal løbende udvikle og forbedre servicen over for kunderne. Samtidig med at kundeservicen forbedres, søger vi gennem en række initiativer at minimere områderne med størst risiko for skadeinflation.

Før skaden sker

Vi varsler kunderne før vejrligssituationer opstår. Gennem pressen, på vores hjemmeside og på sociale medier forbereder vi kunderne på, hvad de kan gøre for at undgå og/eller begrænse skader ved fx skybrud. Eksempelvis fik vi efter skybruddet i 2011 - efter aftale med kunderne - udbedret skybrudsskaderne med ikke-organiske materialer, som ikke bliver skadet i samme grad i tilfælde af nye skybrud.

Under og efter skadebegivenheden

Vi søger konstant at begrænse skadeomfanget, når uheldet er ude. Det sker ved at indgå aftaler med et netværk af samarbejdspartnere, der dels sikrer en hurtig udbedring og levering, dels leverer til en konkurrencemæssig fordelagtig pris og kvalitet. I skadesituationen rådgiver vi kunderne om, hvordan de undgår, at samme skade sker igen.

Vi har opbygget et beredskab i Topdanmark bestående af et konstant korps på 60 kolleger, der kan bistå skadebehandlingen, når de store skadebegivenheder sker. Beredskabsmedarbejderne er uddannet i og bliver løbende opdateret på skybruds- og stormskader. Beredskabet har senest været i funktion i 2015 i forbindelse med stormen Gorm.

Statistik

Se statistik for skadebehandling