Operationelle mål

Vi fokuserer kontinuerligt på at optimere afkastet af vores aktiviteter.

Vores operationelle mål er:

  • En combined ratio på 91 ekskl. afløbsresultat

    • Målet for combined ratio justeres ud fra en overskudsgrad på 10 %

  • En vækst i bruttopræmieindtægten på niveau med markedet