Projektleder

Beskrivelse af jobbet

Som projektleder varetager du den daglige ledelse af et udviklingsprojekt eller delprojekt – typisk med teknologisk fokus. Du har ansvar for både projektresultatet og for processen – herunder sikre, at målsætning mht. tid, indhold og økonomi nås i forhold til definerede succeskriterier.

Forandringsledelse er også et væsentligt parameter i projektledelsesarbejdet for at sikre rette forankring i modtagende organisation samt indfrielse af benefits.

Projektgruppen består i gennemsnit af cirka 15 medarbejdere, men det kan variere en del fra projekt til projekt – og i de forskellige faser i løbet af et projekt. Det er din opgave at definere roller og ansvar, motivere projektdeltagerne, sikre et godt samarbejde og bidrage til projektdeltagernes faglige og personlige udvikling.

Som projektleder har du ansvaret for, at projektet har de nødvendige forudsætninger for at indfri projektets formål. Herunder også rekruttere og udvikle projektdeltagere til og i projektet – og sikre involvering af både interne og eksterne interessenter.

Krav og forventninger i jobbet

Som projektleder har du typisk en akademisk uddannelse gerne med fokus på projektledelse, organisation, strategi eller ledelse. Alternativt har du veldokumenterede resultater og erfaring med gennemførelse af udviklingsprojekter med teknologisk fokus. Kendskab til it-systemudviklingsmetoder er en fordel.

Som projektleder skal du være målsøgende og struktureret og selvstændigt kunne træffe afgørende beslutninger. Du skal være involverende, vedholdende og samtidig have en høj stresstærskel. Derudover skal du have gode samarbejds-, kommunikations- og formidlingsevner.

Som projektleder i Topdanmark forventer vi, at du tager vores projektlederuddannelse og desuden bliver IPMA (International Project Management Association) certificeret på niveau ’D’. Disse uddannelser er ikke i sig selv et krav for at blive projektleder men en forventning efter ansættelse.

Karrieremulighed

Projektcenter lægger vægt på videreudvikling og karrieremulighed for den enkelte medarbejder. I den forbindelse har vi en karrieremodel, der sætter fokus på flere dimensioner i udviklingen af den enkelte. Ligeledes opererer vi med flere roller. Fx:

  • Projektkonsulent (trainee)
    Leder typisk mindre team på 2-5 mand. Indgår ofte som delprojektleder på større program
  • Projektleder
    Leder typisk tværorganisatoriske projekter på 10-20 medarbejdere.
  • Seniorprojektleder
    Leder typiske større programmer sammensat af flere mere eller mindre selvstændige projektspor. Samlet størrelse på programmerne kan variere mellem 25-150 medarbejdere. Ledelsesdelen inkluderer her også potentiel leverandørstyring, off shoring etc.

Afdelingen - Projektcenter

Topdanmarks Projektcenter er en afdeling under Koncernudvikling, med cirka 33 medarbejdere.
Vi har konstant fokus på udvikling af Topdanmarks projektkultur, optimering af projekter og udvikling af vores projektmodel og de værktøjer, der understøtter projektlederne i deres arbejde. Ligesom vi har stor fokus på din videreudvikling og faglige netværk internt.