Trivsel og sundhed

Det er Topdanmarks mange dygtige medarbejdere, der skaber vores forretningsmæssige resultater. Og vi tror på, at trivsel og sundhed spiller en afgørende rolle for, at medarbejderne har det godt i dagligdagen og har overskud til at yde deres allerbedste.

Derfor er det naturligt, at vi har fokus på trivsel og sundhed. Både flere HR-politikker og konkrete aktiviteter bidrager til et godt arbejdsmiljø og en sund balance mellem arbejde og fritid.

Trivsel

Balance mellem arbejde og familie
I Topdanmark lægger vi vægt på, at vores medarbejdere oplever en god balance mellem arbejdsliv og privatliv. I forskellige livsfaser kan behovene variere, og vi sigter derfor mod at understøtte den enkelte medarbejders behov for fleksibilitet for eksempel i form af:

 • Flekstidsordning
 • Deltidsarbejde
 • Mulighed for hjemmearbejdsplads
 • Fri ved barnets fem første sygedage
 • Orlov i op til 6 måneder til brug efter eget valg
 • Seniorpolitik - ekstra feriedage og mulighed for reduceret tid

Trivselsundersøgelse

Topdanmark gennemfører jævnligt en trivselsundersøgelse blandt samtlige medarbejdere. Vi bruger undersøgelsen som et dialogværktøj til at forbedre trivslen og arbejdsklimaet og dermed give medarbejderne større arbejdsglæde. Alle medarbejdere deltager i en efterfølgende proces med deres nærmeste leder og kolleger i en dialog om, hvilke indsatser der kan forbedre vores fælles arbejdsplads. 

Resultat for 2015

Undersøgelsen i 2015, der blev foretaget af Ennova, viste, at Topdanmark er en arbejdsplads med høj arbejdsglæde og en stor loyalitet.

I forhold til undersøgelsen i 2013 er der fremgang at spore. På en skala til 100 er arbejdsglæden i Topdanmark steget fra 75 til 77, mens den for branchen generelt er gået tilbage fra 74 til 73 og på det danske arbejdsmarked er gået tilbage fra 70 til 69 i perioden. Topdanmarks medarbejdere er altså generelt mere tilfredse og at stige til så højt et niveau er meget tilfredsstillende.

95 % af medarbejderne valgte at svare på Trivselsundersøgelsen i 2015, og med så høj en svarprocent er den repræsentativ.

På flere områder ligger Topdanmark "Top in Class" i Danmark, og sammenlignet med gennemsnittet på det danske arbejdsmarked, hvor udviklingen har været flad og på nogle områder nedadgående, løfter Topdanmark sig.

Arbejdsglæde 2015

Loyalitet 2015

Sundhed

Topdanmark er en sund arbejdsplads, og det kommer til udtryk på mange måder. Vi ønsker at støtte op om sundheden og har udarbejdet et katalog med initiativer og tilbud til medarbejdere, der gerne vil have inspiration til at få en sundere livsstil.
Vores trivselsudvalg vurderer løbende hvilke aktiviteter, der kan være til gavn for medarbejderne. I 2011 satte vi yderligere fokus på sundhed med en lang række ekstra tilbud, som vi samlede under paraplyen Sund i Top. 

Sund mad og motion

I vores kantine på hovedkontoret i Ballerup og på enkelte andre centre rundt om i landet har medarbejderne mulighed for at nyde en lækker frokost, der følger Ernæringsrådets anbefalinger. Det betyder mange grøntsager og mindre fedt.
Alle medarbejdere har en sundhedssikring, der fx dækker forebyggende behandlinger som kiropraktik og akupunktur. De aktive indenfor sporten har mulighed for at benytte hovedkontorets fitnesscenter og få rabat på medlemskab til en landsdækkende fitnesskæde.

Personlig sundhedsprofil

Alle medarbejdere har mulighed for at få et sundhedstjek, som munder ud i en personlig sundhedsprofil. Sundhedsprofilen indeholder bl.a. måling af kolesterol, blodsukker, blodtryk, fedtprocent, kondition, BMI m.m. Alle data behandles naturligvis fortroligt, det er kun medarbejderen selv, der har adgang til profilen.

Hvis medarbejderen ønsker det, kan han eller hun i samarbejde med testlederen udarbejde en handlingsplan baseret på sundhedsprofilen.

I 2015 blev det som noget nyt muligt at vælge mellem flere forskellige typer af sundhedstjek, fx kostprofil, søvnprofil og seniorprofil, for at imødekomme forskellige behov hos medarbejderne. Den øgede fleksibilitet har givet en stigning i interessen for at få foretaget sundhedstjek, hvilket er positivt. I 2015 tog 971 medarbejdere imod tilbuddet mod 867 i 2014. Fremover vil det også være muligt at få lagt en individuel sundhedsprofil. Næste gang bliver i 2017.

En rapport fra Health Group, der siden 2009 har udført sundhedstjek hos Topdanmark, viser, at medarbejdere, som har deltaget i flere sundhedstjek, får stor glæde af det. En gennemgående tendens i resultaterne er, at disse medarbejdere er mere sunde ved det tredje sundhedstjek end ved det første.

Sund i Top

I 2011 lancerede Topdanmark kampagnen Sund i Top, der sætter yderligere fokus på både et arbejdsliv og fritidsliv med mere energi og velvære. Målet er blandt andet at forebygge livsstilssygdomme og stress ved at inspirere til sunde vaner og sjove og gode aktiviteter sammen med kollegerne.

Sund i Top-aktiviteter i 2015

 • Vi Cykler Til Arbejde. Vi deltog med 324 medarbejdere, der tilsammen cyklede 50.120 km og forbrændte 1.376.297 kalorier samt skånede miljøet for 7 ton CO2. 130 medarbejdere fik foretaget gratis cykeleftersyn.
 • Medarbejdercyklen. Mulighed for at købe kvalitetscykler til en favorabel pris
 • Sportsshoppen. Sportstøj med rabat
 • Løbetræning i Ballerup  
 • DHL: I alt deltog 800 medarbejdere i DHL i København, Århus, Aalborg og Odense
 • Mobil tandklinik. 120 medarbejdere fik ordnet tænder i den mobile tandklinik
 • Knæk Cancer. 474 medarbejdere og 110 virksomhedskunder deltog i spinning, løb og gang i uge 43. Der blev i alt samlet 176.445 kr. ind til kampen mod kræft
 • 15 assurandører/taksatorer gennemførte et 3 måneders testforløb på sundhedsforløbet My Life med meget positive resultater. My Life bliver en del af Topdanmarks Sundhedssikring for Topdanmarks medarbejdere i 2016, hvor 30 medarbejdere vil få tilbudt forløbet 

Sund i Top-aktiviteter i 2014, 2013, 2012 og 2011

I 2011 fokuserede vi på

 • Rygestopkurser, hvor 88% af deltagerne stoppede med at ryge
 • En række foredrag af ernærings- og sundhedseksperter om, hvordan man med enkelte gode vaner kan have energi hele dagen, forebygge stress og holde både kroppen og hjernen i gang
 • Særlige foredrag om optimal ernæring for de medarbejdere – taksatorer og assurandører – der bruger en stor del af arbejdslivet på farten
 • Mulighed for stressrådgivning for medarbejdere, ligesom ledere kan få sparring til forebyggelse af stress blandt medarbejdere
 • Flere events med løb, stavgang og zumba for alle medarbejdere

I 2012 arbejdede Topdanmark videre med stresshåndtering. Desuden fokuserede vi på cykling, løb, mindfulness og en række nye foredrag om gode søvnrutiner, kost og motion.

I maj måned deltog 334 medarbejdere i kampagnen Vi Cykler Til Arbejde og sparede dermed miljøet for knap 10 tons CO2 i forhold til, hvis de havde taget bilen.

I 2013 fortsatte vi Sund i Top med:

 • Vi Cykler Til Arbejde, hvor vi deltog med 39 hold med i alt 344 deltagere
 • Medarbejdercyklen. Mulighed for at købe kvalitetscykler til en favorabel pris
 • Specialdesignet Topdanmark cykeltøj fra Xtreme
 • Sportsshoppen. Sportstøj med rabat
 • Løbetræning i Ballerup  
 • DHL: I alt deltog 700 medarbejdere i DHL i København, Århus, Aalborg og Odense
 • Foredrag med Henrik Krogh "Fra battlemind til safemind"
 • Mindfulness-forløb over 6-8 gange i Ballerup, Viby, Aalborg og Herning. 300 medarbejdere deltog.
 • Christian Bitz gav os gode råd om at sammensætte sin kost rigtigt i løbet af arbejdsdagen

I 2014 havde vi fokus på:

 • Health Camp. Tre hold med 53 medarbejdere gennemførte Health Camp over seks moduler
 • Vi Cykler Til Arbejde. Vi deltog med 304 medarbejdere, der tilsammen cyklede 48.797 km 
 • Medarbejdercyklen. Mulighed for at købe kvalitetscykler til en favorabel pris
 • Sportsshoppen. Sportstøj med rabat
 • Løbetræning i Ballerup  
 • DHL: I alt deltog 780 medarbejdere i DHL i København, Århus, Aalborg og Odense
 • Mobil tandklinik. 128 medarbejdere fik ordnet tænder i den mobile tandklinik
 • Rygestopkurser. 52 medarbejdere gennemførte kurset og 88 % blev røgfri
 • Knæk Cancer. 237 medarbejdere og 48 virksomhedskunder og eksterne samarbejdspartnere deltog i spinning-aktiviteten. Der blev i alt samlet 107.912 kr. ind til kampen mod kræft

Et sundt arbejdsmiljø

Topdanmark arbejder for et miljø, der er med til at forebygge arbejdsskader og nedslidning, og som tilgodeser den enkelte medarbejders behov i det omfang, det er muligt.For eksempel arbejder vi med:

 • Arbejdspladsvurdering hvert andet år herunder arbejdspladsbesøg
 • Hjemmearbejdsplads
 • Fysioterapeut, som kan rådgive om indretning af arbejdspladsen
 • Skærmbriller
 • Psykolog- og krisehjælp
 • Førstehjælpskorps
I uge 43 løfter vi i flok

Bekæmpelse af kræft er en fælles sag, som kræver en fælles indsats. Topdanmark sætter fokus på kræften, og medarbejderne motionerer penge ind til Kræftens Bekæmpelse.

Se Topdanmarks Knæk Cancer-uge i billeder