Ansvarsbegrænsning

Når du går ind på Topdanmarks hjemmeside, accepterer du samtidig nærværende ansvarsbegrænsningserklæring. Du bør derfor sætte dig nøje ind i erklæringens indhold.

Oplysningerne på Topdanmarks hjemmeside skal opfattes som generel information og bør ikke stå alene som grundlag for dine beslutninger eller vurderinger vedrørende Topdanmark. 
Vi gør særligt opmærksom på, at oplysningerne på ingen måde skal opfattes som en opfordring til eller et tilbud om at investere i eller handle med aktier i Topdanmark.

Topdanmark har gjort sit yderste for at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekte, præcise og opdaterede. Topdanmark giver dog ingen garantier herfor.

Topdanmark fralægger sig ethvert ansvar for fejl eller udeladelser på hjemmesiden og kan derfor ikke gøres ansvarlig for noget tab, ej heller som følge af virus, som direkte eller indirekte eller ved uheld skyldes indholdet eller undladelser på hjemmesiden.

Topdanmarks hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, der ikke er underlagt Topdanmarks kontrol. Sådanne links er et servicetilbud til læseren. Topdanmark påtager sig ikke noget ansvar for indholdet af sådanne linkede hjemmesider eller for skader eller tab, der måtte opstå som følge af indholdet på de enkelte hjemmesider.

Varemærker, logoer og tekster på Topdanmarks hjemmeside tilhører Topdanmark. Ingen er berettiget til på nogen måde at anvende disse varemærker, logoer og tekster uden Topdanmarks forudgående, skriftlige tilladelse.

Topdanmark forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre indholdet på hjemmesiden eller til helt eller delvist at lukke den uden forudgående varsel.

Enhver tvist, der måtte opstå som følgende af nærværende erklæring, skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.