Bæredygtighed i leverandørkæden og for kunder

Topdanmarks forretningsaktiviteter bygger på to grundlæggende aktiviteter: forsikring af kunder og investeringer. Vi ønsker ansvarlighed og bæredygtighed integreret i begge kerneaktiviteter og principperne skal være ens på tværs af alle aktiviteter. Læs mere om vores mange indsatser for vores kunder herunder.

Topdanmarks forretningsaktiviteter bygger på to grundlæggende aktiviteter: forsikring af kunder og investeringer. Vi ønsker ansvarlighed og bæredygtighed integreret i begge kerneaktiviteter og principperne skal være ens på tværs af alle aktiviteter. Læs mere om vores mange indsatser for vores kunder herunder.

Nyt leverandørprogram

En grøn kornmark

Sociale, klima- og miljømæssige forhold i leverandørkæden er et vigtigt element i vores samlede indsats for et mere bæredygtigt Topdanmark. Vi tager derfor Global Compact-principperne med i betragtning, når vi udvælger og evaluerer leverandører.
Læs mere her

Bæredygtighed i kunderelationer

Bæredygtighed indgår nu i risikovurderingen af kunder. Det betyder at vi nu også ser på kundes risiko inden for både klima, miljø, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.
Læs mere her

Med Ansvarligt fundament mener vi det grundlag, vores forretning skal hvile på og det ansvar vi har i forhold til at drive en økonomisk sund og stabil forretning.

Læs om Ansvarligt fundament

Kontakt

Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44