Velfærd i hverdagen

Velfærd i hverdagen er dét vores kerneforretning handler om. Nemlig at bidrage til trivsel og velfærd for vores kunder og de personer, som er dækket af vores forsikringer. Det gælder også vores egne medarbejdere og samfundet generelt.

Balance i hverdagen

Velfærd i hverdagen spænder over et bredt udsnit af initiativer, som er med til at skabe balance mellem tryghed og stabilitet i hverdagen. Det gælder både den digitale tryghed, den økonomiske tryghed og et sundt sind i en sund krop. Derfor er velfærd i hverdagen ét af vores særlige fokusområder.

Mange af vores initiativer handler netop om sundhed. Sundhed er et bærende element i en tryg og sikker hverdag. Vi tror på, at fokus på mental og fysisk sundhed og trivsel er med til at skabe mere velfærd i det enkelte menneskes hverdag, og vi arbejder konstant på at tilbyde de bedste løsninger. Jo flere der undgår at blive hårdt ramt af stress eller sygdomme som fx angst eller depression, jo bedre er det både for de berørte personer, for virksomhederne de arbejder hos, for os som koncern og for samfundet generelt.

Sundhed er ikke kun en del af fundamentet i en tryg hverdag, det er også et udgangspunkt for et langt og godt liv både privat og på arbejde. Derfor sætter vi stort ind omkring forebyggelse af skader fysisk såvel som mentalt. Vi har flere initiativer både for kunder og medarbejdere, der er med til at sikre opretholdelsen af et sundt liv.  
Samfundsansvar og bæredygtighed er grundstenene i vores kerneforretning

Vi arbejder fokuseret med tre emner, Velfærd i Hverdagen, Grøn Omstilling og Ansvarligt Fundament.

Download Bæredygtighedsrapport 2023 (på engelsk)

Kontakt

Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44