Ansvarligt fundament

Med Ansvarligt fundament mener vi det grundlag, vores forretning skal hvile på og det ansvar vi har i forhold til at drive en økonomisk sund og stabil forretning, som kan gavne vores tre hovedinteressenter; kunder, medarbejdere og investorer.
Det inkluderer også det ansvar vi har i forhold til samfundet med de nationale og internationale problemstillinger, vi som forretning er i berøring med. Vi arbejder med to undertemaer, ansvarlig virksomhedsledelse og ansvarlige investeringer.

Ansvarlig virksomhedsledelse

Ansvarlig virksomhedsledelse betyder for os, at vi har politikker og processer, som sikrer, at vi lever op til lovkrav og anbefalinger for god selskabsledelse, foruden regler og anbefalinger fra brancheorganisationen Forsikring & Pension. Det betyder også, at vi aktivt arbejder med bæredygtighed, og at vi integrerer de ti principper om arbejdstager- og menneskerettigheder, miljø og anti-korruption under FN Global Compact og andre relevante standarder og konventioner i måden at drive vores forretning på. Vi ser ansvarlig virksomhedsledelse som en forudsætning for at udvikle langvarige og værdiskabende relationer med alle vores interessenter – det gælder også til det samfund, som vi er en del af, og som vi ønsker at bidrage positivt til.
Ansvarlige investeringer

Gennem investeringer af de forsikringsmæssige reserver og egenkapitalen ønsker vi at investere ansvarligt ved at følge FN Global Compact-principperne og understøtte Parisaftalen.

Med vores indsatser under temaet Ansvarligt fundament arbejder vi med flere verdensmål, blandt andet verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene og verdensmål 13: Klimaindsats.
Samfundsansvar og bæredygtighed er grundstenene i vores kerneforretning

Vi arbejder fokuseret med tre emner, Velfærd i Hverdagen, Grøn Omstilling og Ansvarligt Fundament.

Download Bæredygtighedsrapport 2023 (på engelsk)

Kontakt

Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44