Kundeløsninger

I de senere år har vi oplevet mere ekstremt vejr som følge af højere temperaturer og generelle klimaforandringer. Vi vil gerne bidrage med løsninger, som kan forebygge og gavne både vores kunder og samfundet generelt. Læs mere om vores mange indsatser for vores kunder herunder.

I de senere år har vi oplevet mere ekstremt vejr som følge af højere temperaturer og generelle klimaforandringer. Vi vil gerne bidrage med løsninger, som kan forebygge og gavne både vores kunder og samfundet generelt. Læs mere om vores mange indsatser for vores kunder herunder.

Færre kemikalier på markerne

Use as Benchmark for Picturebox component [2. or 3. Banner]-Article 820x472

Væltet korn udgør en økonomisk risiko for landmænd. Problemet har i mange år været løst ved at bruge kemikalier til at vækstregulere afgrøderne. Nu tilbyder vi en anden og mere miljøvenlig løsning på problemet i form af en forsikring.
Læs mere her

Hjælp til landmænd ved klimaforandringer

Kornmark i blomst set fra oven

Mere ekstremt vejr kan give landmænd et ringere høstudbytte. Med en ny forsikring kan man få dækket sit tab forårsaget af vejret.
Læs mere her

Klimavenligt byggeri

En træstamme helt tæt på

Vi ønsker at udvikle produkter, som kan bidrage til, at vores kunder kan træffe bæredygtige valg, fx efter en bygningsskade. Derfor giver vi muligheden for at tilkøbe en dækning af klimavenligt byggeri til forsikring af landbrugsejendomme.
Læs mere her

Ny elbilforsikring

Kvinder læner sig op ad sin bil og kigger udover havet

Elektrificering af vores transport er et vigtigt element i den grønne omstilling. Det vil vi gerne understøtte ved at tilbyde vores kunder en konkurrencedygtig og innovativ forsikringsløsning for elbiler.
Læs mere her

Vores forsikringer til private er tilpasset til fremtidens klimaforandringer

Vi har gennemgået vores forsikringer til private for at sikre, at vores kunder er godt dækket ved fremtidens klimaforandringer, som fx storme, naturbrande og skybrud. Læs mere om, hvordan vi tilpasser vores forsikringer til fremtiden.

Læs mere

Grøn omstilling dækker over: Intelligente klimaløsninger, miljøhensyn i værdikæden, og grøn arbejdsplads.

Læs om Grøn omstilling

Kontakt

Marie-Louise Krogh Bisgaard
Chef for Bæredygtighed
mobil 30 65 53 76
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44