Anbefalet købstilbud fra Sampo

Topdanmark A/S og Sampo plc har indgået en aftale, som betyder, at Sampo vil fremsætte et anbefalet købstilbud om at overtage alle aktier (fraregnet Topdanmarks egne aktier) i Topdanmark mod et vederlag bestående af 1,25 nye A-aktier i Sampo for hver aktie i Topdanmark. Sampo vurderer, at den planlagte integration af Topdanmark i Ifs nordiske organisation vil skabe en stærkere skadesforsikringskoncern med en samlet markedsandel i Danmark på cirka 21% og konsolidere den kombinerede koncerns ledende position på det nordiske marked. 

Topdanmarks bestyrelse  vurderer, at vederlaget er finansielt attraktivt for Topdanmarks minoritetsaktionærer og har enstemmigt og betinget af bestyrelsens juridiske og øvrige forpligtelser besluttet at anbefale minoritetsaktionærerne at acceptere tilbuddet, når det fremsættes. Beslutningen understøttes af en fairness opinion fra Carnegie som eksklusiv finansiel rådgiver for Topdanmarks bestyrelse og en separat fairness opinion fra ABG Sundal Collier, der begge giver udtryk for, at vederlaget er fair fra et finansielt perspektiv.

Hvis købstilbuddet fremsættes, er gennemførelse blandt andet betinget af, at Sampo opnår over 90% af aktiekapitalen og stemmerettighederne (fraregnet Topdanmarks egne aktier) i Topdanmark. Sampo har opnået relevante myndighedsgodkendelser.

Denne side indeholder relevante oplysninger om transaktionen.
 

Tidslinje

Den vejledende tidslinje for transaktionen er ifølge Sampo følgende:

  • 17. juni 2024: Meddelelse om aftale mellem Sampo og Topdanmark samt købstilbud. 
  • 9. juli 2024: Ekstraordinær generalforsamling i Sampo.
  • August 2024: Offentliggørelse af prospekt fra Sampo.
  • Snarest muligt: Offentliggørelse af tilbudsdokument og start af tilbudsperioden.
  • Ved offentliggørelse af tilbudsdokument: Offentliggørelse af redegørelse fra Topdanmarks bestyrelse.
  • Mindst 20 hverdage efter offentliggørelse af tilbudsdokumentet: Forventet udløb af tilbudsperioden (med forbehold for Sampos eventuelle forlængelse af tilbudsperioden).
  • I løbet af september 2024: Gennemførelse af transaktionen (ved opfyldelse af alle betingelser).

Den vejledende tidslinje er foreløbig og kan ændre sig.

Accept

Ved offentliggørelse af tilbudsdokumentet vil en acceptblanket blive gjort tilgængelig. Hvis du opbevarer dine aktier i et værdipapirdepot i eget navn, skal du udfylde og returnere acceptblanketten til din depotbank i så god tid, at depotbanken kan behandle og meddele accepten til den bank, der håndterer transaktionen, inden tilbudsperioden udløber. Hvis du opbevarer dine aktier i Topdanmarks aktieindskrivningssystem, skal du udfylde og returnere acceptblanketten til Topdanmark i god tid, så Topdanmark kan behandle og kommunikere accepten til afviklingsbanken, inden tilbudsperioden udløber. Inden købstilbuddet accepteres anbefales det, at aktionærerne læser tilbudsdokumentet, da det indeholder vigtige oplysninger om købstilbuddet.

Kontakt

Investor Relations

Robin Hjelgaard Løfgren

Head of Investor Relations

Tlf.: +45 44 74 40 17

Mobil: +45 29 62 16 91

Email: rho@topdanmark.dk

 

Presse

Anders Walthersdorf Frederiksen

Kommunikationsdirektør

Mobil: +45 21 15 96 76

Email: awk@topdanmark.dk

 

Søren Martin Olsen

Pressechef

Mobil: +45 25 45 65 75

Email: smo@topdanmark.dk

 

Aktieadministration

Tlf.: +45 44 68 44 11 (mandag-fredag kl. 10-14)

Email: aktieadm@topdanmark.dk

Kontakt

INVESTORER
Robin Hjelgaard Løfgren
Head of Investor Relations
telefon +45 44 74 40 17
AKTIONÆRER
Jens Jørgensen
Aktieadministrationschef