Grøn omstilling

Vores fokusområde Grøn omstilling dækker særligt over to temaer: Intelligente klimaløsninger og miljøhensyn i værdikæden. Men også vores grønne arbejdsplads fylder meget for os i Topdanmark.

Intelligente klimaløsninger

I de senere år har vi oplevet mere ekstremt vejr som følge af højere temperaturer og generelle klimaforandringer. Det mere ekstreme vejr er er en udfordring for alle, også for os som forsikringsselskab. Der er både brug for løsninger på, hvordan vi tilpasser os de ændrede vejrforhold og langsigtede løsninger til at reducere temperaturstigninger.

I Topdanmark vil vi gerne bidrage med løsninger, som både gavner vores kunder og samfundet. Derfor støtter vi op om Paris-aftalens mål om højst 1,5 graders temperaturstigning inden 2050. Det gør vi i praksis ved at tage særlige klimahensyn i måden, vi driver forretning på. Samtidig ønsker vi også at støtte op om folketingets klimalov og målet om 70 % CO2-reduktion i 2030. 

Som forsikringsselskab udgør klimaforandringer en forretningsmæssig risiko, da de kan betyde flere skader og dermed øgede udgifter. Det er en risiko, som vi opbløder på forskellig vis, fx gennem et omfattende genforsikringsprogram, forebyggelsesindsatser, enten som et konkret krav til kunderne, eller som et frivilligt tilbud eventuelt i kombination med en nedsættelse af præmien, og en risikobaseret prissætning.

De nye vejrmæssige udfordringer kalder også på, at vi løbende udvikler nye produkter og services, som imødekommer vores kunders nye behov for tryghed og stabilitet i hverdagen. Det gælder særligt produkter, der kan bidrage til den grønne omstilling. Derudover vil vi som virksomhed, og sammen med vores medarbejdere, arbejde hårdt for en grønnere hverdag både på arbejde og hjemme.
Cirkulære økonomi og en grønnere arbejdsplads

Presset på verdens ressourcer fx gennem vores køb af forbrugsvarer er en udfordring for miljøet. Der er et stort behov for, at vi reducerer vores fodaftryk på naturen – blandt andet gennem mere genbrug og mindre affald. Det vil vi gerne bidrage til og derfor har vi fokus på cirkulær økonomi både på vores egne kontorer og for vores kundeløsninger.

Med vores indsatser under Grøn omstilling arbejder vi med udgangspunkt i verdensmål 12: Ansvarlig forbrug og produktion og 13: Klimaindsats.
Samfundsansvar og bæredygtighed er grundstenene i vores kerneforretning

Vi arbejder fokuseret med tre emner, Velfærd i Hverdagen, Grøn Omstilling og Ansvarligt Fundament.

Download Bæredygtighedsrapport 2023 (på engelsk)

Kontakt

Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44