Bæredygtighed i Topdanmark

Topdanmark har i 2020 opnået en række gode resultater inden for klima, miljø, sundhed og trivsel. Vi har fx reduceret vores CO2-udledning med 15 %, som er et skridt på vej til vores mål om at blive CO2-neutrale i 2030. Vi har også øget fokus på ESG i investeringer. Vi integrerer principperne under FN Global Compact og fem verdensmål i vores arbejde med bæredygtighed. Vores ambition er at integrere det fuldt ud i vores forretning – og vi er godt på vej.

CSR-rapport 2020

Vores tilgang til bæredygtighed

Topdanmark ønsker en kobling mellem bæredygtighed og forretning. I 2020 har vi defineret et topløfte: Vi er her for at hjælpe. Løftet er grundlaget for vores daglige arbejde og ligeledes for vores tilgang til CSR og bæredygtighed. Gennem vores produkter og rådgivning hjælper vi vores kunder og bidrager med økonomisk og social tryghed, men vi ønsker også at bidrage til at udvikle et socialt og miljømæssigt bæredygtigt samfund.
Det har vi gjort


Investering
 

 • Lanceret nyt pensionsprodukt med øget ESG-krav
 • Ansat ESG investeringschef
 • Ny politik for aktivt ejerskab med øget dialog med selskaber.

Læs mere om Topdanmarks investeringer

 


Sundhed og trivsel
 

 • Mange indsatser for både kunder og medarbejdere, fx gratis online lægehjælp, online sundhedsscreeninger og individuel hjælp ved alvorlig skade og sygdom.

Læs mere om sundhed og trivsel i Topdanmark

 

Klima og miljø
 

 • Defineret nyt ambitionsniveau for CO2-reduktion i hele værdikæden
 • Genbrug og reparation i forbindelse med skader
 • Reduktion af papkrus og engangsplast i driften af vores organisation.

Læs mere om Topdanmarks mål med klima og miljø


 

Andre indsatser
 

 • Øget fokus på beskyttelse af privatdata og dataetik
 • CSR og bæredygtighed blev organisatorisk flyttet til vores direktionssekretariat.Det vil vi gøre fremadrettet

 • Vi har en ambition om at forankre og integrere bæredygtighed fuldt ud i vores kerneforretning og forretningsmodel. Vi forventer i løbet af 2021 at have en samlet strategi og handlingsplan klar.
 • Implementering af intern og ekstern code of conduct
 • Nyt og udvidet bæredygtighedsprogram for indkøb og leverandører
 • ESG-integration i underwriting
 • Yderligere fokus på ESG i investeringspolitik.Topdanmark støtter FN Global Compact

Topdanmark har været tilsluttet FN Global Compact siden 2010. Vi bakker op om de 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Vi fortolker principperne, så de både giver værdi for os og verden omkring os.

Læs mere om Global Compact på FN's hjemmeside
Kontakt

CSR
Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89