Rating på bæredygtighed

Topdanmark bliver vurderet på bæredygtighed af forskellige rating bureauer.

ESG-Rating

Topdanmark er noteret på den danske børs og derfor bliver vi som selskab vurderet af forskellige rating bureauer på vores indsatser på bæredygtighed. Disse ratings benyttes ofte af investorer og giver et overblik over kvaliteten af vores arbejde med bæredygtighed.

Vi rates fast af 4 bureauer, nemlig: MSCI, ISS ESG Corporate Rating, Sustainalytics og CDP. CDP, som står for Carbon Disclosure Project er en rating baseret på et omfattende spørgeskema som vi hvert år udfylder og indsender. De tre andre ratingbureauer rater os udelukkende ud fra de informationer der er offentligt tilgængeligt i vores Sustainability Report og vores ESG Fact Book.

fakta

I 2022 forbedrede vi vores ratings hos 3 ud af 4 bureauer.

MSCI

MSCI måler på virksomheders modstandskraft over for langsigtede ESG risici. Virksomhederne bliver scoret på en branche-relevant skala, som spænder fra AAA-CCC. I denne scoring tages højde for de mest relevante nøgledata inden for ESG i forholdet til virksomhedens forretningsmodel. Disse nøgletal defineres i fem kategorier; Human Capital, Access to Finance, Privacy & Data Security, Responsible investment, Climate Change Vulnerability og Governance. Topdanmark scorer i øjeblikket 'A'.
ISS ESG Corporate Rating

ISS ESG Corporate Rating giver en relevant ESG rating på baggrund af mere end 700 datapunkter der omfatter både industriens fokusområder og virksomhedens egen forretningsmodel. ISS ESG Corporate Rating rater på en skala fra D- til A+. Her scorer Topdanmark C+ hvilket giver os Prime status.
Sustainalytics

Sustainalytics er en del af Morningstar. Sustainalytics rater virksomheder ud fra hvor høj eller lav ESG-risiko virksomheden har, målt på 90 parametre inden for både E, S og G. Det betyder også at Sustainalytics arbejder med skalaen: Ubetydeligt-Lav-Medium-Høj-Alvorlig. Her ligger Topdanmark i risikokategorien ”Lav” med en samlet score på 19,0. 
CDP

CDP står for Carbon Disclosure Project og er en rating, der udelukkende fokuserer på klima og miljø risici og muligheder i den enkelte  virksomhed, samt hvordan virksomheden arbejder med klima og miljø tiltag. CDP skiller sig ud fra de andre ratings, ved at virksomheden her skal udfylde et spørgeskema med op mod 100 parametre inden for klima og miljø. CDP scores på en skala fra D- til A, hvor Topdanmark scorer C.
Kontakt

Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44