Investeringer

Ansvarligt afkast

Topdanmark investerer de forsikringsmæssige reserver indtil midlerne udbetales i form af erstatninger eller lignende til kunderne. Topdanmark ønsker at opnå det størst mulige afkast af investeringerne i forhold til den risiko, vi tager, men vi ønsker samtidig at sikre, at værdiskabelsen er ansvarlig og at den sker under hensyntagen til bl.a. Paris-aftalen og FN’s Global Compact principper. Topdanmark har herunder valgt at investere gennem udvalgte ETF’er med kriterier for ESG-screening og eksklusion af sektorer i overensstemmelse med standarderne fastsat i politikken for ’Ansvarlige Investeringer’. Investering i ETF’erne sker gennem nogle af verdens førende udbydere, hvor der lægges vægt på, at ESG screeningskriterierne for disse udbydere, som minimum, er lige så restriktive som Topdanmarks egne fastsatte kriterier.

 
Aktivt ejerskab

Topdanmark eller Topdanmark’s samarbejdspartner går i dialog med selskaber vi investerer i. Baggrunden for dialogen kan både være proaktiv eller reaktiv. Proaktiv dialog har til formål at opfordre et selskab til f.eks. at forbedre deres transparens eller at øge deres ambitioner associeret med et eller flere ESG-mål. Reaktiv dialog har til formål at opfordre et selskab til at adressere problemer identificeret af Topdanmarks regelmæssige portefølje screening. På baggrund af ovenstående, vælger Topdanmark kun at entrere med større udbydere, som har en størrelse og integritet, der gør dem i stand til at gå i dialog med investerede selskaber, for at fremme en mere ESG-venlig adfærd.

Udbyderne søger indflydelse igennem aktiv deltagelse og stemmeafgivelse ved de investerede selskabers generalforsamlinger. Da disse udbydere repræsenterer en meget bred investorbase, er det Topdanmarks vurdering, at de i højere grad end noget enkeltselskab kan influere og påvirke gennemførelsen af hensigtsmæssige ESG-tiltag.

Hvis udbyderne lemper på selektionskriterierne i en uacceptabel grad, eller gennemlysningen identificerer problematiske enkeltpositioner, vil Topdanmark reagere øjeblikkeligt. Dette kan være igennem dialog med udbyderen eller i yderste konsekvens, frasalg af positionen. 
Eksklusioner

Visse produktioner er i deres natur kontroversielle og omgærdet med uforholdsmæssigt store omkostninger for det omkringliggende samfund. Topdanmark har analyseret flere typer af produktioner, og har som resultatet heraf valgt at indføre tærskler for følgende aktiviteter:

  • Produktion af tjæresand
  • Produktion af termisk kul
  • Produktion af røgtobak
  • Produktion af kontroversielle våben

Tjæresand og termisk kul, samt produktion af røgtobak og kontroversielle våben fravælges i Topdanmark, hvis omsætningen fra salget af disse produkter udgør mere end 5% af totalen.
Vores målsætning på klima og miljø

I Topdanmark arbejder vi fokuseret på at fremme et bæredygtigt samfund. For at mitigere ESG-risici på investeringsområdet har Topdanmark tilsluttet sig en række initiativer, herunder bl.a. Carbon Disclosure Project (CDP), Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) og senest i maj 2022 Science-Based-Target initiative (SBTi). De detaljerede data omkring investeringsporteføljens klimaaftryk er vitale for at nå Topdanmarks ambitiøse målsætning på klima- og miljøområdet. Dette betyder at:

  • Topdanmarks investeringer understøtter et scenarie, der begrænser temperaturstigningerne til 1,5 grader.
  • Topdanmark har fuldt overblik over CO2-udledning og eksponering mod den grønne omstilling.

CO2 intensitet

Topdanmarks samlede aktieportefølje havde ved årsskiftet en CO2 intensitet der var 39 % lavere end vores benchmark, MSCI World, med 13,9 tons CO2 ækvivalent per million DKK i omsætning, i de selskaber vi havde valgt at investere i.

 

 
Kontakt

Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44