Investeringer

Ansvarligt afkast til kunderne

Topdanmark investerer de forsikringsmæssige reserver, indtil midlerne udbetales i form af erstatninger til kunderne. Topdanmark ønsker at opnå det størst mulige afkast af investeringerne i forhold til den risiko, vi tager, men vi ønsker samtidig at sikre, at værdiskabelsen er ansvarlig og at den sker under hensyntagen til Paris-aftalen. 

Politik for aktivt ejerskab
Aktivt ejerskab

Topdanmark eller Topdanmark’s samarbejdspartner går i dialog med selskaber vi investerer i. Baggrunden for dialogen kan både være proaktiv, hvor Topdanmark ønsker at gå i dialog om ESG relaterede muligheder eller reaktiv, hvor der er konstateret et verificeret brud på FN’s Global Compact. Topdanmark kan vælge at frasælge sine investeringer, hvis en reaktiv eksklusionsdialog ikke fører til den ønskede ændring i adfærd.

 

Aktuel dialog

Topdanmark eller Topdanmark’s samarbejdspartner går i eksklusionsdialog med selskaber, hvor der er konstateret et verificeret brud på FN’s Global Compact. Topdanmark kan vælge at frasælge sine investeringer, hvis en eksklusionsdialog ikke findes at føre til den ønskede ændring i adfærd.

Herunder finder du de seneste selskaber, som Topdanmark har indgået dialog med.

Danske Bank: Eksklusionsdialogen omhandler et brud på FN’s Global Compact princip 10 – dialogen er stadig igangværende og der er en positiv fremgang i dialogen.

Volkswagen: Eksklusionsdialogen omhandlede et brud på FN’s Global Compact princip 7, 8 og 9 – dialogen blev afsluttet som en eksklusionsdialog ultimo 2020 efter ændret adfærd fra Volkswagen.

TotalEnergies: I forlængelse af den politiske situation i Myanmar har Topdanmark indledt en eksklusionsdialog med TotalEnergies. Dialogen, der omhandler FN’s Global Compact princip 1, 2 og 3, udvikler sig konstruktivt. Vi ser positivt på, at selskabet har stoppet dividendebetalingerne til det statsejet olie- og gasselskab i Myanmar samt eskaleret håndteringen af situationen til det højeste niveau internt. 

Topdanmark har været i dialog med TotalEnergies i 1. kvartal 2022. Dialogen omhandlede TotalEnergies’ plan om at trække sig ud af Myanmar. Topdanmark har på baggrund af TotalEnergies' beslutning om at forlade landet valgt at afslutte eksklusionsdialogen og fastholde investeringen i selskabet.

 

Stemmeafgivelse

Topdanmark gør brug af sin stemmeret på generalforsamlinger. Her kan du se en oversigt over vores stemmeaktivitet.

Stemmeoversigt

Alle stemmer
Eksklusioner

Topdanmark har bevidst fravalgt at investere i visse produktioner, der i deres natur er kontroversielle og omgærdet med uforholdsmæssigt store omkostninger for det omkringliggende samfund. Topdanmark investerer derfor ikke i virksomheder, der har aktiviteter indenfor:

  • Produktion af brændsler baseret tjæresand
  • Termisk kul
  • Røgtobak
  • Produktionen af kontroversielle våben

Tjæresand og termisk kul fravælges hvis omsætningen fra salget af disse produkter udgør mere end 5% af totalen. Ved produktion af røgtobak og kontroversielle våben sker fravalget ved en omsætning der er større end 0 – 1 %.

Her kan du se et eksempel på ekskluderede selskaber med udgangspunkt i Topdanmarks investeringsunivers. Selskaber der ligger uden for vores referenceindeks analyseres ikke.
Eksklusionsliste

Vores målsætning på klima og miljø

Topdanmark har et mål om at have 20 % grønne investeringer i 2030, hvis der er et likvidt marked der understøtter dette. Rapportering om vejen mod de 20 % forventes offentliggjort sammen med årsrapporten for 2021 ved brug af EU’s definitioner på området.

 

CO2 intensitet

Topdanmarks samlede aktieportefølje havde ved årsskiftet en CO2 intensitet der var 23 % lavere end vores benchmark, MSCI World, med 125,8 tons CO2 ækvivalent per million dollars i omsætning, i de selskaber vi havde valgt at investere i, mod benchmarkets intensitet på 162,5.
Kontakt

Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44