Aktiv indsats mod korruption og hvidvask

Vi arbejder proaktivt for at beskytte vores kunder, vores selskab og samfundet generelt mod korruption, hvidvask, finansiering af terrorisme og andre ulovlige aktiviteter.

Vi arbejder proaktivt for at beskytte vores kunder, vores selskab og samfundet generelt mod korruption, hvidvask, finansiering af terrorisme og andre ulovlige aktiviteter.

Anti-korruption og bestikkelse

Topdanmark ønsker at være en del af et professionelt, ordentligt og troværdigt forretningsmiljø. Vi accepterer derfor ikke korruption og bestikkelse fra vores medarbejdere i kontakten med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere.

Vores vurdering er, at den største risiko for korruption og bestikkelse er i forbindelse med gaver og arrangementer, der har med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere at gøre. Det er dog også vores vurdering, at risikoen generelt er lav.
Klare retningslinjer for medarbejdere

Vi har tillid til, at vores medarbejdere bruger deres sunde fornuft og dømmekraft i kontakten med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. Også i relation til gaver og arrangementer.

For at understøtte dette har vi udformet en politik og nogle retningslinjer for, hvordan koncernens medarbejdere må give og modtage gaver, samt hvordan medarbejdere må deltage i og afholde arrangementer.

Formålet med politikken er blandt andet at forebygge og undgå, at forretningsmæssige beslutninger kan blive påvirket af individuelle og/eller ikke-forretningsmæssige hensyn og interesser.
Lav risiko for hvidvask

Verdensøkonomien er præget af penge, som er illegalt anskaffet og bruges til illegale formål. Store summer hvidvaskes hvert år, hvilket udgør en trussel mod den globale økonomi og dennes sikkerhed. Finansielle servicevirksomheder, som skadeforsikring, har traditionelt set været blandt de foretrukne kanaler for hvidvask af illegale penge.

Risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme er dog generelt lav i Topdanmark.
Regelmæssig risikovurdering

Vi bruger en samlet risikovurdering, når vi evaluerer risici for hvidvask og finansiering af terrorisme. Vurderingen tager højde for risikofaktorer som relaterer til kunder, geografiske områder, produkter, transaktioner og leveringskanaler. Risikovurderingen bliver jævnligt evalueret.

Vi har risikobaserede procedurer for identifikation og verifikation. Samt kundekendskabsprocedurer inklusiv forbedret due diligence for de kunder, som udgør en højere risiko, og identifikation af retmæssige ejere.

Alle kunder er kategoriseret i henhold til deres risikopotentiale i forhold til hvidvask og finansiering af terrorisme. Vi har også en proces for identifikation af politisk eksponerede personer samt interne procedurer til at observere mistænkelige transaktioner og aktiviteter, der skal sikre, at procedurer overholdes i praksis.
Rapportering af mistænkelige transaktioner

I overensstemmelse med Hvidvaskloven har vi processer for underretning til de danske myndigheder, hvis mistænkelige transaktioner ikke kan modbevises. Topdanmarks Compliance afdeling kontrollerer og vurderer, om vores procedurer er effektive, og om der er tilstrækkelig underretning til myndighederne.
Kontakt

Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44