Topdanmarks whistleblower-ordning

Transparens og integritet spiller en meget vigtig rolle for os. Derfor har vi etableret en whistleblower-ordning, som er beregnet til at håndtere kriminelle eller andre meget alvorlige forhold vedrørende Topdanmark.

Transparens og integritet spiller en meget vigtig rolle for os. Derfor har vi etableret en whistleblower-ordning, som er beregnet til at håndtere kriminelle eller andre meget alvorlige forhold vedrørende Topdanmark.

Typiske forhold, der kan indberettes

Ordningen har til hensigt at give både medarbejdere og andre med tilknytning til Topdanmark mulighed for at anmelde forhold, som kan være i strid med vores politikker eller gældende lovgivning.  

 

Det kan for eksempel være: 

 • Kriminelle forhold som overfakturering, svindel, bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk og lignende  
 • Forhold vedrørende regnskabsføring, den interne kontrol og korruption 
 • Forhold omkring alvorlige brud på arbejdssikkerheden  
 • Forhold, der har betydning for koncernen som helhed 
 • Forhold, der kan have betydning for enkeltpersoners liv eller helbred 

Topdanmarks whistleblower-ordning er godkendt af Datatilsynet.  

 
Ordningens begrænsninger

Whistleblower-ordningen er ikke beregnet til forhold, der vedrører brud på interne regler, levemåder, kodeks for god opførsel og så videre. Den slags bliver for Topdanmarks medarbejdere håndteret gennem HR-afdelingen og personaleorganisationerne. Ordningen kan heller ikke benyttes til håndtering af klager fra kunder.  
Vil du indberette noget?

For at vi kan behandle din indberetning korrekt, er det vigtigt, at du giver os alle de oplysninger, du har.  

 

De kan for eksempel vedrøre: 

 • Hvad din indberetning drejer sig om?  
 • Hvem der er involveret i de pågældende handlinger?  
 • Hvor de pågældende handlinger er foregået eller foregår?  
 • Hvor store værdier, du har kendskab til, der er involveret i handlingerne?  
 • Hvordan du er kommet i besiddelse af oplysningerne? 

Selv om du ikke har alle oplysninger, er det vigtigt, at du ikke selv begynder at undersøge sagen nærmere. Du skal hellere indberette via whistleblower-ordningen på et mindre sikkert grundlag end ødelægge eventuelle beviser. 

> Hent skemaet til indberetning 
 

Indberet via telefon på 44 74 48 00

Telefonen er en telefonsvarer, der giver mulighed for genafspilning af det indberettede. Vi aflytter telefonsvareren dagligt.  

 

Indberet via brev 

Send indberetningen med brev til:
Topdanmark Forsikring A/S 
Borupvang 4, 2750 Ballerup 
Mrk. ACA personligt/fortroligt 

 

Indberet via mail 

Du kan også sende en mail til whistleblower@topdanmark.dk med din indberetning.  

 

Modtagere af indberetningen 

Henvendelser modtages af Topdanmarks interne revisionschef og vores juridiske direktør.   
Spørgsmål og svar om ordningen

Hvilke forhold kan indberettes via whistleblower-ordningen? 

En whistleblower-ordning er beregnet til at håndtere kriminelle eller meget alvorlige forhold vedrørende Topdanmark. Der kan for eksempel dreje sig om kriminelle forhold, der overtræder straffeloven. Se konkrete eksempel øverst på siden. 

 

Hvilke forhold hører ikke under whistleblower-ordningen? 

Whistleblower-ordningen er kun beregnet til at håndtere alvorlige forhold. Derfor er der en række situationer, som du ikke kan indberette til ordningen – også selv om der kan være tale om brud på interne regler, levemåder, kodeks for god opførsel eller lignende.  

 

Det kan for eksempel dreje sig om:

 • Mobning
 • Samarbejdsvanskeligheder
 • Inkompetence
 • Fravær
 • Overtrædelse af retningslinjer for eksempelvis påklædning, rygning, alkohol, brug af e-mail og internet

Har du som ekstern samarbejdspartner oplevet situationer som ovenfor nævnte, anbefaler vi, at du går til din samarbejdspartner i Topdanmark eller vedkommendes nærmeste leder. Sådanne forhold må ifølge lovgivningen ikke behandles i whistleblower-systemet. Modtagne indberetninger vedrørende disse emner vil derfor blive slettet omgående. 

 

Du har mulighed for at indberette anonymt 

Du kan foretage en indberetning anonymt, men vi foretrækker, at du oplyser dit navn og andre kontaktdetaljer. Hvis du har oplyst, hvem du er, har vi mulighed for at vende tilbage til dig med uddybende spørgsmål, hvis der er behov for det. 

Topdanmark beskytter personer, der benytter sig af ordningen, og opleves det, at personer udsættes for repressalier, fordi de benytter sig af whistleblower-ordningen, vil dette blive indberettet til HR.

 

Vi kan ikke altid give tilbagemelding på din indberetning 

Da indberetninger ofte vedrører personfølsomme oplysninger, og der kan være involverede, som vi ikke kan videregive oplysninger om, kan vi ikke give en individuel tilbagemelding på din indberetning. Det gælder, uanset om du er anonym eller ej. Men du kan være sikker på, at vi tager din henvendelse alvorligt og undersøger den grundigt inden for de lovgivningsmæssige rammer. 

 

Whistleblower-ordningen er godkendt af Datatilsynet 

Topdanmarks whistleblower-ordning er godkendt af Datatilsynet. Det har højeste prioritet, at alle, der benytter ordningen, kan stole på, at henvendelser behandles fortroligt, og at opbevaring og undersøgelse af henvendelser sker på fortrolig og betryggende vis. 

 
Kontakt

Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44