Etiske retningslinjer

Topdanmark ønsker at være en ansvarlig og troværdig virksomhed – for vores kunder, aktionærer, medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere, og for det samfund, vi opererer i.

Topdanmark ønsker at være en ansvarlig og troværdig virksomhed – for vores kunder, aktionærer, medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere, og for det samfund, vi opererer i.

Ansvarlig adfærd

For os i Topdanmark handler dét at gå på arbejde ikke kun om, hvad og hvor meget man laver, men også om, hvordan man opfører sig over for hinanden og i verden omkring os. Derfor har vi lavet et sæt etiske retningslinjer som skal være med til at sikre ansvarlig adfærd og bæredygtighed i og uden for arbejdspladsen.

Vores Code of Conduct består derfor af en række principper, der afspejler den adfærd, vi ønsker at fremme i Topdanmark og hos vores medarbejdere.

Principperne handler om, hvordan vi behandler hinanden, betjener vores kunder, og hvordan vi interagerer med andre interessenter som investorer, leverandører, forretningspartnere og skatte- og tilsynsmyndigheder.
Bygger på FN Global Compact

Vores Code of Conduct bygger på vores eksisterende politikker samt vores medarbejderaspiration, der beskriver, hvordan Topdanmark skal være som arbejdsplads. Med derudover har vi også taget udgangspunkt i principperne under FN Global Compact, som vi har været tilsluttet siden 2010.

Alle nye medarbejdere er forpligtet til at gennemføre og bestå et e-learning kursus i Code of Conduct i forbindelse med deres ansættelse. Øvrige medarbejdere skal gennemgå og bestå e-learning kurset hvert andet år.

Læs mere om vores politikker og retningslinjer.
Kontakt

Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44