Ansvarligt salg

Vi ønsker at give vores kunder økonomisk og social tryghed gennem vores produkter og services og derfor har vi et stort fokus på ansvarlighed i kunderelationen, fx gennem korrekt rådgivning og en fair skadebehandling, Det sikres bl.a. gennem uddannelse af medarbejdere, kvalitetskontrol og transparant kundekommunikation.

Vi ønsker at give vores kunder økonomisk og social tryghed gennem vores produkter og services og derfor har vi et stort fokus på ansvarlighed i kunderelationen, fx gennem korrekt rådgivning og en fair skadebehandling, Det sikres bl.a. gennem uddannelse af medarbejdere, kvalitetskontrol og transparant kundekommunikation.

Vi ønsker, at vores kunder skal have præcis den dækning, som følger deres behov, hverken mere eller mindre. På den måde opnår de den økonomiske og sociale tryghed, de har behov for. Vi er bevidste om, at det kræver god og korrekt rådgivning fra kompetente medarbejdere.
Uddannelse

Alle vores medarbejdere, der rådgiver og/eller sælger vores produkter er uddannet på Forsikringsakademiet eller tilsvarende uddannelse og er certificerede ifølge ’god skik-reglerne’. Vi sørger desuden for, at alle vores medarbejdere løbende får opkvalificeret deres faglighed og personlige kompetencer. Desuden gennemføres årlige kurser i hvidvask og GDPR for at sikre ansvarlig rådgivning i salget.

Nyansatte bliver grundigt oplært i vores forretningsgange for, hvad vi anser for at være en hensigtsmæssig og ansvarlig salgsproces, og i vores produkter og vilkår. Vi sørger desuden for, at alle vores medarbejdere løbende får opkvalificeret deres faglighed og personlige kompetencer. Vi udfører løbende test for at sikre, at vores medarbejdere er klædt på til at rådgive vores kunder.
Aflønning

Aflønning af vores salgspersonale er fastlagt gennem specifikke overenskomster, og lønsammensætningen består af flere elementer, hvoraf de vigtigste er fast løn i kombination med enten bonus eller provision. Bonus og provision gives baseret på salg, enten nysalg eller fornyelse af en forsikring.  I 2021-overenskomsten for salgspersonale i landbrugssegmentet indgår forebyggelse som et nyt element i bonusopgørelsen.

Hvis salg af en forsikring annulleres inden for seks måneder, modregnes beløbet i bonus eller provision.

Eksterne sælgere er udelukkende provisionslønnede. Hvis salg af en forsikring annulleres inden for seks måneder, modregnes beløbet i bonus eller provision.
Direktiv om korrekt formidling

Topdanmark har implementeret IDD (insurance distribution directive), et europæisk direktiv om korrekt forsikringsformidling, som er overført til danske nationale regler for forsikringsdistributører – god skik-reglerne. Reglerne er etableret for at sikre øget forbrugerbeskyttelse. Det betyder bl.a., at vores medarbejdere er forpligtet til at oplyse klart og tydeligt, hvilken dækning man får ved netop vores forsikringer, så kunderne kan vælge på et oplyst grundlag.
Vi følger op på kvalitetskrav

Gennem en central compliance-funktion og en række decentrale compliance-enheder sikrer vi, at vores sælgere lever op til forretningsgange og kvalitetskrav. Vi udfører også løbende kvalitetskontrol og kundetilfredshed på alle salgsenheder, inklusive de sælgere, som er ansat gennem eksternt agentur. Vi har et rapporteringssystem, som betyder, at vi evaluerer uhensigtsmæssige situationer med henblik på at forbedre vores kundeservice og undgå fejl i salg, service og skadebehandling.
Produktinformation i øjenhøjde

Vi servicerer og rådgiver om emner og situationer, der kan være komplicerede for vores kunder. Det gælder fx ved køb af vores produkter – især når købet foregår online uden direkte kontakt med en medarbejder. Derfor har vi udarbejdet nem og let tilgængelig information om produkter, priser og dækninger. Det fremgår også, hvad der ikke er dækket.

Når vi udarbejder nye forsikringsvilkår, inddrager vi kundefeedback foruden generelle erfaringer. Samtlige oplysninger om forsikringen fremgår af vilkår – ingen oplysninger er skjulte eller ’skrevet med småt’.
Pris afspejler konkret risiko

Vi bruger mikrotarifering til at bestemme priser på vores forsikringsprodukter. Det betyder, at prisen afhænger af en række kriterier, så den bl.a. afspejler den konkrete risiko samt konkurrenceforholdene i den konkrete situation.

De kriterier, vi bruger, er baseret på de konkrete erfaringer med vores mange tusind kunder. Vi bruger statistiske kundedata såvel som eksterne data og analyser, fx landsdækkende statistiske vejrdata, lokale tyveristatistikker og lign.
Processer for kontrol

Vi har strenge retningslinjer og processer, herunder kontrolprocesser for udregning af priser, som sikrer, at vi kun benytter de aktuarmæssigt relevante kriterier. Vi benytter ikke den enkelte kundes ægteskabelige status, seksuelle orientering, religion, race eller etnisk baggrund som kriterier i vores prissætning. Det samme gælder køn i den individuelle prissætning.

Bemærk, at ved individuelle aftaler, der er indgået før lovændringen i 2012, blev køn benyttet i vores prissætning. Dermed kan køn stadig have en betydning for pris og ydelser for disse aftaler, hvis aftalerne omfatter garanterede ydelser.
Priser er transparente

Vores priser er transparente, så det altid er klart for vores kunder, hvad de skal betale. Gebyrer, som ikke relaterer sig direkte til forsikringens pris, fremgår af vores hjemmeside, fx gebyr for kort opsigelse. Ændringer af gebyrer varsles ifølge lovgivningen.
Kontakt

Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44