CO2-neutral inden 2030

Vi støtter op om samfundets mål om at begrænse klimaforandringerne. Det mere uforudsigelige og ekstreme vejr har også betydning for vores egen forretning. Derfor har vi i 2019 defineret et ambitiøst mål om at være CO2-neutale i 2030, hvad angår driften af vores bygninger, firmakørsel og flytransport.

Vi støtter op om samfundets mål om at begrænse klimaforandringerne. Det mere uforudsigelige og ekstreme vejr har også betydning for vores egen forretning. Derfor har vi i 2019 defineret et ambitiøst mål om at være CO2-neutale i 2030, hvad angår driften af vores bygninger, firmakørsel og flytransport.

CO2-reduktion i driften

Vi arbejder aktivt for at reducere vores udledning fra forbrug af naturgas, fjernvarme og strømforbrug.

Vi har derfor lagt en trinvis plan for reduktion af CO2 i driften af bygninger, der i første omgang løber fra 2021 til 2025. Planen inkluderer blandt andet udfasning af naturgas, konkrete optimeringstiltag og skift til lav-emission strømkilder.
For at opnå vores ønske om at blive CO2 neutral inden 2030, må vi starte med at reducere vores udledning væsentligt. Vi kan ikke undgå at skulle tilkøbe relevant klima kompensation for at nå i mål. Men vi mener at reduktion langt hen ad vejen er den bedste løsning – både for klimaet og for forretningen.
Peter Hermann CEOSolceller på taget

Vi har været på forkant med udviklingen og vores egen målsætning om CO2 neutralitet og i 2012 indviede vi det største tagbaserede solcelleanlæg i Norden. Det bestod dengang af 3.042 solcellepaneler med en kapacitet på 0,75 mWh. I 2015 blev anlægget udvidet, og vi har nu 5.928 paneler og med en ydelse på knap 1,5 mWh årligt. Derudover har vi også et solcelleanlæg på vores kontor i Viby med 432 solcellepaneler.

Vores to solcelleanlæg har både været en økonomisk og klimamæssig succes for os. Vi har sparet på udgifter til strøm og samtidig reduceret vores CO2-udledning.
fakta

24 % af vores strøm produceres af egne solceller.

Firmakørsel

Vores målsætning om at være CO2-neutral kræver dog også at vi reducerer vores kørsel i firmabiler. Her sætter vi ind ved blandt andet at tilskynde til digitale samarbejdsformer. Dette understøttes af vores hybride arbejdsplads, hvor der er mulighed for flere arbejdsdage hjemme hvis vores medarbejdere ønsker det. Desuden tilskynder vi køb af el-biler fremfor konventionelle biler, samt udfaser hybridbiler i vores flåde.

Det er mere vanskeligt at reducere CO2-udledningen i forhold til firmakørsel i privatejede biler, da Topdanmark har lille indflydelse på valg af private biler. Her opfordrer vi i stedet til samkørsel når vores medarbejdere pendler til og fra arbejde, samt insisterer på samkørsel til og fra kurser/kontor. 
Reduktion af flyrejser

En af de store klimasyndere er flyrejserne, og derfor dækker vores ambition om CO2-neutralitet også Topdanmarks flyrejser. En stor del af vores flyrejser foretages af eksterne IT-udviklere, som er ansat af Topdanmark til forskellige projekter. Derudover er der flyrejser forbundet med blandt andet investormøder, internationale forretningsmøder og deltagelse i konferencer. Her vil vi i særlig grad udnytte de nye digitale muligheder og derfor i højere grad anbefale digitale internationale møder.

Derudover er det besluttet at Topdanmarks generalforsamling fremover udelukkende afholdes digitalt.

Gennem vores indsats med CO2 neutralitet, arbejder vi med Verdensmål 13.1 Modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande skal styrkes.
Kontakt

Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44