Miljøvenlig mulighed kan mindske landbrugets kemikalieforbrug

Væltet korn udgør en økonomisk risiko for landmænd. Problemet har i mange år været løst ved at bruge kemikalier til at vækstregulere afgrøderne. Nu tilbyder vi en anden og mere miljøvenlig løsning på problemet i form af en forsikring.

Væltet korn udgør en økonomisk risiko for landmænd. Problemet har i mange år været løst ved at bruge kemikalier til at vækstregulere afgrøderne. Nu tilbyder vi en anden og mere miljøvenlig løsning på problemet i form af en forsikring.

Forsikringsløsning erstatter sprøjtning

Vækstregulering er ikke en optimal løsning, da man med sprøjtningen risikerer at skade selve afgrøden – og dermed alligevel få et mindre udbytte end planlagt. Derfor har vi i 2019 og 2020 testet en forsikringsløsning, hvor landmænd helt kan undgå at sprøjte med vækstregulerende kemi på markerne. Løsningen går kort fortalt ud på, at landmænd får udbetalt en erstatning, hvis de undlader at vækstregulere, og kornet går i leje.

Med dette tiltag ønsker vi at hjælpe dansk landbrug i bestræbelserne på at reducere bl.a. kemikalieforbrug og dermed tage endnu mere hensyn til miljøet.
Vi udvikler forsikringen, så den passer til kundernes behov

Udviklingen af produktet er sket i samarbejde med SEGES, et fagligt videns- og innovationshus under Landbrug & Fødevarer. Den foreløbige evaluering er af produktet er, at vores kunder finder forsikringen interessant, og vi vil derfor tilbyde løsningen, bl.a. for høsten i 2021.
Kontinuerlig udvikling af initiativer, der støtter grøn omstilling

I forlængelse af dette initiativ vil vi også udbygge vores viden om brug af ny teknologi til opgørelse af skader. Vi vil herudover undersøge, om denne produktmodel kan anvendes på andre områder, som kan bidrage til landbrugets grønne omstilling.
Kontakt

CSR
Pernille Fogh Christensen
CSR-ansvarlig
telefon 44 74 40 89