Fair skadebehandling

Topdanmark ønsker at hjælpe vores kunder og sikre, at de altid får en fair skadebehandling, så de føler sig trygge ved de produkter, de har købt hos os. Vores mål er, at kunder hurtigt, effektivt og serviceorienteret får erstatning og hjælp i henhold til deres forsikringsvilkår.

Topdanmark ønsker at hjælpe vores kunder og sikre, at de altid får en fair skadebehandling, så de føler sig trygge ved de produkter, de har købt hos os. Vores mål er, at kunder hurtigt, effektivt og serviceorienteret får erstatning og hjælp i henhold til deres forsikringsvilkår.

Nemt at anmelde en skade

Vi har fokus på at gøre det så nemt for vores kunder at anmelde en skade. Derfor har vi udviklet en digital platform, hvor kunden guides gennem en anmeldelse uden brug af for eksempel policenummer. Er kunden i tvivl, kan en chatbot hjælpe med at finde den korrekte anmeldelsesformular. Det er også nemt at få et overblik over den anmeldte skade og den samlede proces.

Vi har implementeret løsninger, som sikrer, at vores kunder hurtigt får en forståelse af, hvordan de er dækket, og hvordan det videre forløb kommer til at foregå. Det er løsninger, som vi løbende forbedrer.
Vi er opmærksomme på fejl

Vi håndterer mere end 350.000 skader om året. Derfor kan det ikke undgås, at der sker fejl i vores skadebehandling – for eksempel fejl i indtastning af data ved oprettelse af en skade. Vores ønske er, at vi begår så få fejl som muligt, da det er til gene for vores kunder.

Når vi bliver bekendt med en fejl, retter vi den med det samme. Har fejlen haft indflydelse på kundens erstatning eller den fremtidige proces, som kunden skal igennem, orienterer vi kunden om fejlen og betaler den eventuelle difference, der måtte være.

For at minimere antallet af fejl bliver vores skadebehandling løbende kvalitetssikret gennem interne kontroller, dialog med vores medarbejdere og feedback fra vores kunder – især dem, som har været igennem et skadeforløb. Det sker blandt andet for at sikre, at arbejdsgange bliver overholdt, og at vi yder en ensartet sagsbehandling.
Analyser bruges til forbedring

Vi benytter flere forskellige analyser til at vurderer, om kunderne er tilfredse med vores sagsbehandling, og om de oplever den korrekt og fair. Vi ser for ekssempel på årsager til, hvorfor vores kunder sender klager til os. 
Kontakt

Marie-Louise Krogh Bisgaard
Chef for Bæredygtighed
mobil 30 65 53 76
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44