Øget fokus på reparation og genbrug

Samfundet står med miljøudfordringer, der blandt andet kommer af et alt for højt ressourceforbrug, som lægger et pres på naturen. Vi ønsker at bidrage til løsninger gennem vores produkter og services og måden, vi håndterer skader på.

Samfundet står med miljøudfordringer, der blandt andet kommer af et alt for højt ressourceforbrug, som lægger et pres på naturen. Vi ønsker at bidrage til løsninger gennem vores produkter og services og måden, vi håndterer skader på.

Bæredygtighed i håndtering af skader

Topdanmark opgør mange skader årligt på fx biler, bygninger, møbler, genstande og IT-udstyr, hvor vi enten udbetaler et beløb til køb af en ny genstand eller betaler for reparation. Vi integrerer klima og miljø i denne proces, fx ved at fremme genbrug og reparation og fokus på CO2-reduktion ved oprydning efter en bygningsskade.
 
Flere reparationer og mere genbrug

Gennem reparation og genbrug kan vi belaste miljøet mindre i vores håndtering efter en skade.

Vi tilstræber fx at reparere bilruder efter en skade. Det samme gælder elektronik, herunder, computere, telefoner og tablets, som vi i højere grad prioriterer at reparere frem for blot at udskifte.

Vi har også indledt et pilotprojekt om tilbagelevering af smartphones, hvor kunden har modtaget kontanterstatning, med henblik på salg af reservedele til genbrug.

Læs mere om genbrug og reparation og årets konkrete resultater i CSR-rapport 2020.
Vi bidrager til FNs Verdensmål 12

Vores arbejde med at sikre flere reparationer, færre udskiftninger til nye produkter og genbrug af bl.a. cykler, støtter op om Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.
Kontakt

CSR
Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89