Forbedring af mental sundhed gennem partnerskab

Stress og andre psykiske lidelser som angst og depression rammer flere og flere. I 2020 gik Topdanmark aktivt ind i nyt partnerskab for at hjælpe med at knække den kedelige tendens.

Stress og andre psykiske lidelser som angst og depression rammer flere og flere. I 2020 gik Topdanmark aktivt ind i nyt partnerskab for at hjælpe med at knække den kedelige tendens.

Øget opmærksomhed på mental sundhed

Antallet af sygemeldinger på grund af psykiske lidelser er steget over de seneste år i det danske samfund. Det viser tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. I dag er mentale helbredsproblemer på landsplan årsag til mellem 26 % og 48 % af det samlede sygefravær og ca. 42 % af alle førtidspensioneringer.

Topdanmark har i flere år prioriteret indsatser i forhold til mental sundhed – dels i forhold til forebyggelse, og dels når skaden er sket. Dette fokus blev i 2020 forstærket, da vi, som det første kommercielle pensionsselskab, indgik et samarbejde med Sammen om mental sundhed – et tværgående partnerskab initieret af Sundheds- og Ældreministeriet. Dermed forpligter vi os til at arbejde for at forbedre den mentale sundhed på arbejdspladser i Danmark.

I vores CSR-rapport for 2020 kan du læse mere om, hvordan vi hjælper vores kunder med sundhed og trivsel. 
Sammen om mental sundhed

Sammen om mental sundhed er et initiativ, der har til formål at etablere et forpligtende samarbejde med relevante interessenter om mental sundhed på arbejdspladsen. Målgruppen er alle arbejdspladser i Danmark og alle typer af medarbejdere, herunder også Topdanmark. Initiativet er finansieret via finansloven og partnerskabet består, i slutningen af 2020, af 46 aktører på tværs af det private og det offentlige arbejdsmarked.
Vi støtter arbejdet med FNs Verdensmål 3 og 17

I vores aktive arbejde med mental sundhed, både i forhold til vores kunder og vores medarbejdere, støtter vi op om FNs Verdensmål 3: Sundhed og trivsel. For at sikre en positiv udvikling og styrke den overordnede indsats i samfundet er Topdanmark en del af partnerskabet Sammen om mental sundhed, og støtter derved også mål 17: Partnerskaber for handling. Tværgående partnerskaber, som dette, er vigtige både for at sikre vidensdeling og positiv forandring på tværs i samfundet – derfor er vi stolte af at være en del af Sammen om mental sundhed.
Kontakt

CSR
Pernille Fogh Christensen
CSR-ansvarlig
telefon 44 74 40 89