Topdanmark er tilsluttet Science Based Targets

Topdanmark har i juni 2022 tilsluttet sig Science Based Targets initiative (SBTi), en international alliance med FN i ryggen, som hjælper virksomheder med at sikre, at deres klimamål lever op til Paris-aftalens mål om CO2-reduktion og max. 1,5 graders temperaturstigning.

Topdanmark har i juni 2022 tilsluttet sig Science Based Targets initiative (SBTi), en international alliance med FN i ryggen, som hjælper virksomheder med at sikre, at deres klimamål lever op til Paris-aftalens mål om CO2-reduktion og max. 1,5 graders temperaturstigning.

Nyt ambitionsniveau

SBTi hjælper virksomheder med at formulere mål for at reducere udledningen af drivhusgasser. Det er mål der er i overensstemmelse med de videnskabelige krav om begrænsning af den globale opvarmning til mindre end 1,5°C.

SBTi forpligter os til at handle, og det betyder en fuld integration af klimabevidsthed i vores forretning og strategi. Det, at vi inviterer eksterne eksperter til at kigge os efter i sømmene, er et ambitiøst skridt, som skal skabe mere transparens omkring vores arbejde.

Denne forpligtelse indebærer, at vi formulerer klimamålsætninger for alt, hvad vi som virksomhed foretager os, eksempelvis investeringer, skadesbehandling, produkter og den daglige drift. 

Desuden indebærer forpligtelsen en uvildig kontrol foretaget af SBTi, der ud fra videnskabelige metoder vil vurdere, om målsætningerne og handleplanerne er tilstrækkeligt ambitiøse samt sikre, at de bliver fulgt.
fakta

Science Based Targets er en international sammenslutning og et fælles initiativ mellem Carbon Disclosure Project (CDP), FN Global Compact, World Resources Institute (WRI) og Verdensnaturfonden (WWF).

Samarbejde er løsningen

Tilslutningen er også en anledning til i langt højere grad at invitere kunder til at bidrage ved at give dem mulighed for at vælge mere bæredygtige løsninger. Det gælder specielt i produkter og skadesbehandling, hvor der ligger et stort potentiale for CO2-reduktion.

Jeg håber, at andre selskaber i branchen vil tilslutte sig SBTi, da vi sammen kan gøre den største forskel og sammen kan sikre mest mulig transparens for vores kunder og give omverdenen mulighed for at sammenligne initiativerne på tværs af selskaber
Peter Hermann adm. direktør i TopdanmarkKontakt

Marie-Louise Krogh Bisgaard
Chef for Bæredygtighed
mobil 30 65 53 76
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44