Ansvarlige investeringer

Vi ønsker at give vores kunder det bedst mulige afkast, som kan sikre dem økonomisk tryghed, når arbejdslivet ophører. Vi sikrer samtidig, at investeringerne er ansvarlige og at de sker under hensyntagen til Paris-aftalen.

Ansvarligt afkast til kunder

Topdanmark investerer både de forsikringsmæssige reserver og pensionskundernes opsparinger, indtil midlerne udbetales i form af erstatninger, pensionsudbetalinger eller lign. Topdanmark ønsker at opnå det størst mulige afkast af investeringerne i forhold til den risiko, vi tager. Vi ønsker samtidig at sikre, at værdiskabelsen er ansvarlig og ikke bryder med internationalt anerkendte normer og med konventioner, som Danmark er tiltrådt.
Politikker

Vores investeringer sker under hensyntagen til vores politikker for henholdsvis ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. Politikkerne tager udgangspunkt i FN Global Compact. Vi foretager løbende screening og evaluering af eksisterende og potentielle investeringer for at kunne identificere eventuelle brud på FN Global Compact. Vi har en proces for eksklusion af selskaber ved vedvarende og verificerede brud på principperne.

Find flere informationer om vores tilgang, under koncernens samlede oversigt over CSR-politikker 

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for aktivt ejerskab
Klima og Paris-aftalen

I de investeringer, Topdanmark Livsforsikring foretager, tager vi hensyn til omstillingen af energiforsyningen i henhold til FN’s klimakonvention, UNFCCC, som Paris-aftalen hører under.

Det er blandt andet i lys af dette, at vores mål om, at grønne investeringer vil udgøre omkring 20 % af hensættelserne i Topdanmarks Livsforsikring i 2030, skal ses.
Mere information

Find flere informationer om vores investeringer, beholdninger, aktivt ejerskab og eksklusioner i Topdanmark

Investering i Topdanmark

Se målsætninger for 2020 og årets resultater i vores CSR-rapport for 2020

CSR-rapport
Kontakt

CSR
Pernille Fogh Christensen
CSR-ansvarlig
telefon 44 74 40 89