CSR-politikker

Her er en samlet oversigt over alle Topdanmarks CSR-politikker

CSR-politikker

Her er en samlet oversigt over alle Topdanmarks CSR-politikker:

Derudover, har vi en lang række interne politikker og procedurer, fx; 

  • Politik for anti-korruption (gaver og arrangementer)
  • Politik for den kønsmæssige sammensætning af bestyrelsen
  • HR-politikker 
  • Procedure til forebyggelse af hvidvaskning og terrorfinancieringKontakt

CSR
Pernille Fogh Christensen
CSR-ansvarlig
telefon 44 74 40 89