Investering

Udlodning i Topdanmark er fra 1998 til 2017 sket i form af tilbagekøb af Topdanmark-aktier. I denne periode er det vedtaget at annullere egne aktier svarende til 78,17 % af aktiekapitalen. På generalforsamlingen i 2017 blev det besluttet, at Topdanmark indstiller aktietilbagekøbet og overgår til udlodning via udbytte.

En stabil investering

Topdanmark er ét af Danmarks største forsikringsselskaber med en samlet markedsandel på 16 %. 

Vi skaber først og fremmest værdi for vores aktionærer gennem vores kerneforretning og ikke via risikofyldte finansielle investeringer. 
Udlodningspolitik

Formål 
Formålet med Topdanmarks udlodningspolitik er at distribuere overskydende kapital tilbage til aktionærerne. 
 
Princip 
Topdanmark har en disciplineret tilgang til kapital, således at kapital, der ikke er nødvendig for at drive forretningen, udloddes til aktionærerne, og ophobning af unødvendig kapital undgås. 
 
Udlodning 
Bestyrelsen har vedtaget en udlodningspolitik, hvorefter udlodning fremover vil foregå i form af en årlig udbytteudbetaling. Udbetaling af udbytte vil ske umiddelbart efter godkendelsen på den ordinære generalforsamling. 
 
Dividenden vil svare til en payout ratio på mindst 70 %.

Udvikling i udbytte pr. aktie.
Udlodning for 2021

På baggrund af Topdanmarks robuste kapitalgrundlag indstillede bestyrelsen til den ordinære generalforsamling, at der udloddes udbytte på i alt 3.105 mio. kr. svarende til et udbytte på 34,50 kr. per aktie, en payout ratio på 145,2 og en udbytteprocent på 9,4.

Det samlede udbytte udgøres af et ordinært udbytte på 2.115 mio. kr. af årets overskud på 2.138 mio. kr. svarende til 23,50 kr. per aktie og en payout ratio på 98,9 samt et ekstra udbytte på 990 mio. kr. som svarer til 11,00 kr. per aktie.

Den 24. marts 2022 vedtog generalforsamlingen bestyrelsens forslag. Udbetaling af udbytte finder sted umiddelbart efter generalforsamlingen.
Kontakt

INVESTORER
Robin Løfgren
IR-direktør
mobil 29 62 16 91
telefon 44 74 40 17
IR SEKRETARIATET
IR sekretariatet
telefon 44 74 40 18
AKTIONÆRER
Jens Jørgensen
Aktieadministrationschef