Investering

Udlodning i Topdanmark er fra 1998 til 2017 sket i form af tilbagekøb af Topdanmark-aktier. I denne periode er det vedtaget at annullere egne aktier svarende til 78,17 % af aktiekapitalen. På generalforsamlingen i 2017 blev det besluttet, at Topdanmark indstiller aktietilbagekøbet og overgår til udlodning via udbytte.

En stabil investering

Topdanmark er Danmarks næststørste forsikringsselskab med en samlet markedsandel på 16 % for skadesforsikring. Når det gælder livsforsikring, indtager vi en femteplads blandt de kommercielle selskaber med en markedsandel på 10 %. 

Vi skaber først og fremmest værdi for vores aktionærer gennem vores kerneforretning og ikke via risikofyldte finansielle investeringer. 
Udlodningspolitik

Formål 
Formålet med Topdanmarks udlodningspolitik er at distribuere overskydende kapital tilbage til aktionærerne. 
 
Princip 
Topdanmark har en disciplineret tilgang til kapital, således at kapital, der ikke er nødvendig for at drive forretningen, udloddes til aktionærerne, og ophobning af unødvendig kapital undgås. 
 
Udlodning 
Bestyrelsen har vedtaget en udlodningspolitik, hvorefter udlodning fremover vil foregå i form af en årlig udbytteudbetaling. Udbetaling af udbytte vil ske umiddelbart efter godkendelsen på den ordinære generalforsamling. 
 
Dividenden vil svare til en payout ratio på mindst 70 %.

Udvikling i udbytte pr. aktie.
Udlodning for 2020 

På baggrund af Topdanmark’s robuste kapitalgrundlag indstillede bestyrelsen til den ordinære generalforsamling at der af årets resultat på 1.124 mio. kr. udloddes udbytte på 1.035 mio. kr. svarende til en payout ratio på 92,1. 

For at imødekomme Finanstilsynets henstilling af 18. december 2020 om fortsat forsigtighed ved finansielle virksomheders kapitaludlodning, har Topdanmark ved fastlæggelse af det foreslåede udbytte lagt vægt på, at payout ratio, af forsigtighedshensyn, er lavere end Topdanmarks sædvanlige udlodningsgrad, og at Topdanmark også efter den foreslåede kapitaludlodning opretholder et konservativt kapitalgrundlag. 

Det foreslåede udbytte svarer til en udbytteprocent på 4,4 og et udbytte på 11,5 kr. pr. udstedt aktie.

Som en konsekvens af COVID-19 situationen i 2020, blev der i forbindelse med generalforsamlingen den 2. april 2020 kun udbetalt 8,5 kr. af det tidligere annoncerede udbytte på 17 kr. pr. aktie for 2019. 

I 2020 blev det meddelt, at når situationen var tilbage til normal, ville bestyrelsen have mulighed for helt eller delvist at udlodde de resterende 8,5 kr. af det tidligere annoncerede udbytte på 17 pr. aktie som udbytte. I så fald ville udbyttet blive udloddet senere i 2020 eller umiddelbart efter den ordinære generalforsamling i 2021.

Den 26. juni 2020 besluttede Finanstilsynet at henstille til, at danske finansielle virksomheder ikke forringer deres kapitalgrundlag gennem udbyttebetalinger resten af 2020. Baseret på Finanstilsynets henstilling, besluttede Topdanmarks bestyrelse at udskyde udlodningen af det resterende udbytte for 2019 til generalforsamlingen den 25. marts 2021. 

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen den 25. marts 2021, at de resterende 8,5 kr. af det tidligere annoncerede udbytte på 17 kr. pr. aktie for 2019 blev udloddet ud over det ordinære udbytte for 2020. 

Derfor indstillede bestyrelsen til generalforsamlingen den 25.marts 2021, at det ordinære udbytte for 2020 lydende på 1.035 mio. kr. samt udbytte for 2019 på 765 mio. kr. skulle udbetales. En samlet udbyttebetaling på 1.800 mio. kr. svarende til 20 kr. pr. aktie. 

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte på 20,00 kr. pr. aktie, herunder et udbytte for 2020 på 1.035 mio. kr. svarende til 11,50 kr. pr. aktie samt det resterende udbytte for 2019 på 765 mio. kr. svarende til 8,50 kr. pr. aktie.
Kontakt

INVESTORER
Robin Løfgren
IR-direktør
mobil 29 62 16 91
telefon 44 74 40 17
IR SEKRETARIATET
IR sekretariatet
telefon 44 74 40 18
AKTIONÆRER
Jens Jørgensen
Aktieadministrationschef
telefon 44 68 44 11