Investering

Udlodning i Topdanmark er fra 1998 til 2017 sket i form af tilbagekøb af Topdanmark-aktier. I denne periode er det vedtaget at annullere egne aktier svarende til 78,17 % af aktiekapitalen. På generalforsamlingen i 2017 blev det besluttet, at Topdanmark indstiller aktietilbagekøbet og overgår til udlodning via udbytte.

En stabil investering

Topdanmark er ét af Danmarks største forsikringsselskaber med en samlet markedsandel på 16 %. 

Vi skaber først og fremmest værdi for vores aktionærer gennem vores kerneforretning og ikke via risikofyldte finansielle investeringer. 
Udlodningspolitik

Formål 
Formålet med Topdanmarks udlodningspolitik er at distribuere overskydende kapital tilbage til aktionærerne. 
 
Princip 
Topdanmark har en disciplineret tilgang til kapital, således at kapital, der ikke er nødvendig for at drive forretningen, udloddes til aktionærerne, og ophobning af unødvendig kapital undgås. 
 
Udlodning 
Bestyrelsen har vedtaget en udlodningspolitik, hvorefter udlodning fremover vil foregå i form af en årlig udbytteudbetaling. Udbetaling af udbytte vil ske umiddelbart efter godkendelsen på den ordinære generalforsamling. 
 
Dividenden vil svare til en payout ratio på mindst 70 %.

Udvikling i udbytte pr. aktie.
Udlodning for 2022

På baggrund af Topdanmarks robuste kapitalgrundlag indstiller bestyrelsen til den ordinære generalforsamling, at der udloddes udbytte på i alt 2.790 mio. kr. svarende til et udbytte på 31 kr. per aktie, en payout ratio på 136 og en udbytteprocent på 8,5. Forslaget er opdateret d. 16. marts 2023 på baggrund af Topdanmark Forsikring A/S’ opkøb af Oona Health A/S.

Det samlede udbytte består af et ordinært udbytte på 990 mio. kr. af årets overskud fra fortsættende aktiviteter på 960 mio. kr. svarende til 11 kr. per aktie og en payout ratio på 103,1 samt et ekstra udbytte baseret på salget af Topdanmark Liv Holding A/S på 1.800 mio. kr. som svarer til 20 kr. per aktie.

Under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse, vil udbetaling af udbytte finde sted umiddelbart efter generalforsamlingen den 26. april 2023.
Kontakt

INVESTORER
Robin Løfgren
IR-direktør
mobil 29 62 16 91
telefon 44 74 40 17
IR SEKRETARIATET
IR sekretariatet
telefon 44 74 40 18
AKTIONÆRER
Jens Jørgensen
Aktieadministrationschef