Investering

Udlodning i Topdanmark er fra 1998 til 2017 sket i form af tilbagekøb af Topdanmark-aktier. I denne periode er det vedtaget at annullere egne aktier svarende til 78,17 % af aktiekapitalen. På generalforsamlingen i 2017 blev det besluttet, at Topdanmark indstiller aktietilbagekøbet og overgår til udlodning via udbytte.

En stabil investering

Topdanmark er Danmarks næststørste forsikringsselskab med en samlet markedsandel på 17 % for skadesforsikring. Når det gælder livforsikring, indtager vi en femteplads blandt de kommercielle selskaber med en markedsandel på 10 %. 

Vi skaber først og fremmest værdi for vores aktionærer gennem vores kerneforretning og ikke via risikofyldte finansielle investeringer. 
Udlodningspolitik

Formål 
Formålet med Topdanmarks udlodningspolitik er at distribuere overskydende kapital tilbage til aktionærerne. 
 
Princip 
Topdanmark har en disciplineret tilgang til kapital, således at kapital, der ikke er nødvendig for at drive forretningen, udloddes til aktionærerne, og ophobning af unødvendig kapital undgås. 
 
Udlodning 
Bestyrelsen har vedtaget en udlodningspolitik, hvorefter udlodning fremover vil foregå i form af en årlig dividendeudbetaling. Udbetaling af dividende vil ske umiddelbart efter afslutningen på den ordinære generalforsamling. 
 
Dividenden vil svare til en payout ratio på mindst 70 %. 
 
Udlodning for 2019 
Som en konsekvens af den volatile situation og et lavere forudsat resultat for 2020, vil bestyrelsen foreslå generalforsamlingen d. 2. april 2020, at der udbetales et udbytte på 8,5 kr. pr aktie. Når situationen er blevet normaliseret, vil bestyrelsen have mulighed for at udlodde de resterende 8,5 kr. af det annoncerede udbytte på 17 kr. pr aktie, som et ekstraordinært udbytte. Dette vil i givet fald ske senere i 2020 eller i forbindelse med den ordinære generalforsamling i 2021. 
Kontakt

INVESTORER
Steffen Heegaard
IR-direktør
mobil 40 25 35 24
telefon 44 74 40 17
IR SEKRETARIATET
IR sekretariatet
telefon 44 74 40 18
AKTIONÆRER
Jens Jørgensen
Aktieadministrationschef
telefon 44 68 44 11