Risikostyring

Vores forretningsmodel er baseret på risikostyring. Det gælder uanset, om der er tale om langsigtet opsparing til pension eller styring af den daglige likviditetsstrøm. Det centrale er, at risikoen er under kontrol.

Vores forretningsmodel er baseret på risikostyring. Det gælder uanset, om der er tale om langsigtet opsparing til pension eller styring af den daglige likviditetsstrøm. Det centrale er, at risikoen er under kontrol.

Strategi

Vores strategi er, at værdien hovedsageligt skal skabes gennem accept af forsikringsrisiko og i mindre grad gennem investeringsrisiko. Den tilgang afspejles i vores investeringspolitik.
Mindre risiko

Vi bestræber os på at begrænse forretningsmæssige risici, så vi vil kunne opretholde en normal drift selv i tilfælde af en meget negativ udvikling i omverdenen. Derfor har vi gennem flere år reduceret risici, der potentielt set kunne føre til tab ud over det acceptable. Således er større strategiske aktieposter afviklet, og katastrofedækningen i tilfælde af storm eller terror er øget betydeligt. Lige som vi har skruet ned for den finansielle risiko.
Risikotabel

Investeringsforhold

Topdanmarks egenkapital skal være tilstrækkelig til at sikre den løbende drift. Vi har hele tiden fokus på de forhold,  der påvirker kapitalstrukturen: Finans og investeringspolitik. 

Finans

Vores målsætning for kapitalstrukturen er, at den ansvarlige kapital i form af egenkapital og hybridkapital netop skal være tilstrækkelig til at sikre den løbende drift og dække de regulatoriske krav – men heller ikke større. Egenkapital herudover udbetales til aktionærerne i form af udbytte. 

Investeringspolitik

Værdiskabelsen skal fortrinsvis ske gennem accept af forsikringsmæssige risici. Samtidig tror vi på, at Topdanmark kan supplere  værdien  fra  kerneforretningen ved at udnytte den betydelige kapitalstyrke til at acceptere en vis mængde finansielle risici og på den måde forøge det forventede afkast.  

Forsikringsrisici følger som en naturlig del af kerneforretningen. Hvilket kan være attraktivt for investorer, der ønsker risikospredning i deres aktieportefølje.
Kontakt

INVESTORER
Robin Løfgren
IR-direktør
mobil 29 62 16 91
telefon 44 74 40 17
IR SEKRETARIATET
IR sekretariatet
telefon 44 74 40 18
AKTIONÆRER
Jens Jørgensen
Aktieadministrationschef
telefon 44 68 44 11