Risikostyring

Vores forretningsmodel er baseret på risikostyring. Det gælder uanset, om der er tale om langsigtet hensættelser til arbejdsskader eller styring af den daglige likviditetsstrøm. Det centrale er, at risikoen er under kontrol.

Vores forretningsmodel er baseret på risikostyring. Det gælder uanset, om der er tale om langsigtet hensættelser til arbejdsskader eller styring af den daglige likviditetsstrøm. Det centrale er, at risikoen er under kontrol.

Strategi

Vores strategi er, at værdien hovedsageligt skal skabes gennem accept af forsikringsrisiko og i mindre grad gennem investeringsrisiko. Den tilgang afspejles i vores investeringspolitik.
Mindre risiko

Vi bestræber os på at begrænse forretningsmæssige risici, så vi vil kunne opretholde en normal drift selv i tilfælde af en meget negativ udvikling i omverdenen. Derfor har vi gennem flere år reduceret risici, der potentielt set kunne føre til tab ud over det acceptable. Således er større strategiske aktieposter afviklet, og katastrofedækningen i tilfælde af storm eller terror er øget betydeligt. Ligeledes har vi skruet ned for den finansielle risiko.
Investeringsforhold

Topdanmarks egenkapital skal være tilstrækkelig til at sikre den løbende drift. Vi har hele tiden fokus på de forhold,  der påvirker kapitalstrukturen: Finans og investeringspolitik. 

Finans

Vores målsætning for kapitalstrukturen er, at den ansvarlige kapital i form af egenkapital og supplerende kapital netop skal være tilstrækkelig til at dække de regulatoriske krav tillagt en passende ledelsesbuffer til at sikre løbende drift og modstå udsving – men heller ikke større. Et eksempel på et konservativt niveau for solvensdækning kunne være 170-190 %. Overskydende egenkapital søges udbetalt til aktionærerne i form af udbytte.

Investeringspolitik

Værdiskabelsen skal fortrinsvis ske gennem accept af forsikringsmæssige risici. Samtidig tror vi på, at Topdanmark kan supplere  værdien  fra  kerneforretningen ved at udnytte den betydelige kapitalstyrke til at acceptere en vis mængde finansielle risici og på den måde forøge det forventede afkast.  

Forsikringsrisici følger som en naturlig del af kerneforretningen, hvilket kan være attraktivt for investorer, der ønsker risikospredning i deres aktieportefølje.
Kontakt

INVESTORER
Robin Løfgren
IR-direktør
mobil 29 62 16 91
telefon 44 74 40 17
IR SEKRETARIATET
IR sekretariatet
telefon 44 74 40 18
AKTIONÆRER
Jens Jørgensen
Aktieadministrationschef