Sådan skaber vi værdi

Vi tror på, at nøglen til succes på det danske forsikringsmarked er at tiltrække og fastholde tilfredse kunder med få skader. Det sikrer vi bl.a. ved at kombinere stærk distributionskraft med differentieret og risikobaseret prissætning samt en effektiv organisation.

Vi tror på, at nøglen til succes på det danske forsikringsmarked er at tiltrække og fastholde tilfredse kunder med få skader. Det sikrer vi bl.a. ved at kombinere stærk distributionskraft med differentieret og risikobaseret prissætning samt en effektiv organisation.

Sådan gør vi

Vores arbejde med værdiskabelse sker med henblik på at:

  • Øge det cash flow, selskabet kan udlodde til aktionærerne
  • Nedbringe den tilbagediskonteringsfaktor, som aktiemarkedet benytter til prisfastsættelse af Topdanmark-aktien, når de tilbagediskonterer det fremtidige cash flow til nutidsværdi
Stærk distribution

Når det gælder distribution, er vores strategi at kombinere egne salgskanaler (assurandører, salgscentre, telefonsalg, onlinesalg, mv.) med salg og henvisninger fra en række partnere. Det kan være pengeinstitutter, autoforhandlere og forsikringsmæglere. I dag har vi distributionsaftaler med blandt andre Nordea og COOP. 
Priser baseret på risiko

Vi arbejder med en differentieret prissætning baseret på kundernes risiko. Derfor er Topdanmark et attraktivt forsikringsselskab for kunder med få skader. Mens kunder med flere skader vil kunne se en grund til at skifte til forsikringsselskaber med priser, der er mindre afhængig af risikoen. 

Vi fortsætter med at arbejde med risikomæssigt korrekt fastsatte priser gennem brug af digitale løsninger, offentlig tilgængelig data og avancerede prissætningsmodeller.  

Derudover arbejder vi på forskellige tiltag over for ikke-lønsomme kunder. Eksempelvis skadeforebyggelse, lavere sumdækning, øget selvbehold og selektive prisstigninger. 
Effektiv organisation

Fremover vil vi investere endnu mere i at effektivisere og automatisere vores processer, så vi i højere grad kan tilbyde kunderne en nem, enkel og hurtig service. Det vil samtidig hjælpe os med at opretholde konkurrencedygtige priser. 

Effektiviseringen vil bl.a. tilbyde kunderne bedre muligheder for selvbetjening, skadebehandling og online-køb, optimere en række administrative processer samt skabe en kultur, der er endnu mere gearet til forandring. 
Kundernes tilfredshed betyder alt

Topdanmark lever af at hjælpe mennesker og virksomheder. Vi lever af at informere, servicere og rådgive vores kunder – både før, under og efter en skade. Det gør vi kun godt nok, hvis vores kunder er tilfredse, da kundernes oplevelse er et af de vigtigste elementer i at skabe lange, solide og lønsomme kundeforhold. 

Derfor spørger vi ind til kundernes oplevelse med os, når vi har kontakt med dem – både i telefonen, digitalt og ved personlig kontakt. På den måde får vi feedback fra over 140.000 kunder årligt, som vi bruger til at forbedre processer, kommunikation, service og produkter. 

Ud over de interne målinger deltager Topdanmark i den årlige EPSI-måling, der omfatter de fleste større forsikringsselskaber. På både privat- og erhvervsmarkedet er Topdanmark på niveau med de øvrige store selskaber.
Aktiviteter under kundetilfredshed

  • I alle kontaktkanaler – telefonopkald, digital selvbetjening, møder, efter skader og ved brug af samarbejdspartnere – indsamler vi kundernes feedback på serviceoplevelsen for at se, om der er måder, vi kan forbedre os på
  • Kunder, som angiver at være utilfredse, bliver kontaktet for at få udbedret oplevelsen, og meget positiv feedback bliver sendt direkte som et skulderklap til medarbejderne
  • Vi måler og rapporterer på NPS (Net Promotor Score) og CES (Customer Effort Score)
  • Vi har etableret et servicekoncept, der sikrer høj kvalitet og konstant forbedring i kommunikationen med vores kunder
  • Vi analyserer løbende sammenhængene mellem kundernes oplevelser og deres tilfredshed og loyalitet for bedre at forstå, hvordan vi bedst muligt skaber gode, bæredygtige kundeforholdKontakt

INVESTORER
Robin Løfgren
IR-direktør
mobil 29 62 16 91
telefon 44 74 40 17
IR SEKRETARIATET
IR sekretariatet
telefon 44 74 40 18
AKTIONÆRER
Jens Jørgensen
Aktieadministrationschef