Investorservice

Topdanmark ønsker at informere åbent og fyldestgørende om koncernens forhold.
Se Topdanmarks politik på IR-området og få svar på investor-relaterede spørgsmål.

Log på investorportalen

Tilmeld dig den elektroniske information til aktionærer.
Log ind

IR-politik

Topdanmark ønsker at informere investorer, analytikere og andre interessenter åbent og fyldestgørende om koncernens forhold. Formålet hermed er i videst muligt omfang at sikre:

  • At alle markedsdeltagere har lige adgang til rettidig og fyldestgørende information om selskabets forhold for at understøtte en fair prisfastsættelse af og øget likviditet i Topdanmarks finansielle instrumenter
  • At der opnås højt kendskab og tillid til Topdanmark-aktien samt troværdighed om virksomhedens kommunikation gennem åben og aktiv dialog med kapitalmarkederne
  • At der gennem en ensartet og konsistent informationsstrøm er en lav volatilitet i Topdanmark-aktien, hvilket er med til at mindske kapitalomkostningerne
  • At ethvert spørgsmål besvares, forudsat at svaret ikke indebærer videregivelse af intern viden eller på anden vis kan være til skade eller gene for koncernen.Læs IR-politikker her

Aktionærstruktur

Da de danske institutionelle investorer i en årrække har øget den udenlandske andel af aktieporteføljerne, har Topdanmark øget andelen af navnenoterede, udenlandske aktionærer. Fra 1997 til 11. april er andelen af udenlandske aktionærer steget fra 2 % til 73 %.
Relevante links

Oversigt over relevante links:

Til investorer og analytikere der følger Topdanmark-aktien:

Link til diskonteringskurven og teknisk beskrivelse af diskonteringskurven

 

Brancherelevante links:

F&P
Forsikringsoplysningen
Forsikringsguiden
Pensionsinfo

 

Relevante indeks vedrørende Topdanmarks investeringsafkast:

Danske aktier: Det cappede totalindeks

Udenlandske aktier: MSCI World i lokal valuta

Lavere ratede kreditter: Bloombergs informationssystem – ITRXTX5I "Index"

EPS consensus: EPS consensus revisions: last 18 months
Kontakt

INVESTORER
Robin Løfgren
IR-direktør
mobil 29 62 16 91
telefon 44 74 40 17
IR SEKRETARIATET
IR sekretariatet
telefon 44 74 40 18
AKTIONÆRER
Jens Jørgensen
Aktieadministrationschef