Investorservice

Topdanmark ønsker at informere åbent og fyldestgørende om koncernens forhold.
Se Topdanmarks politik på IR-området og få svar på investor-relaterede spørgsmål.

Log på investorportalen

Tilmeld dig den elektroniske information til aktionærer.
Log ind

IR-politik

Topdanmark ønsker at informere investorer, analytikere og andre interessenter åbent og fyldestgørende om koncernens forhold. Formålet hermed er i videst muligt omfang at sikre:

 • At alle markedsdeltagere har lige adgang til rettidig og fyldestgørende information om selskabets forhold for at understøtte en fair prisfastsættelse af og øget likviditet i Topdanmarks finansielle instrumenter
 • At der opnås højt kendskab og tillid til Topdanmark-aktien samt troværdighed om virksomhedens kommunikation gennem åben og aktiv dialog med kapitalmarkederne
 • At der gennem en ensartet og konsistent informationsstrøm er en lav volatilitet i Topdanmark-aktien, hvilket er med til at mindske kapitalomkostningerne
 • At ethvert spørgsmål besvares, forudsat at svaret ikke indebærer videregivelse af intern viden eller på anden vis kan være til skade eller gene for koncernen.Læs IR-politikker her

Aktionærstruktur

Da de danske institutionelle investorer i en årrække har øget den udenlandske andel af aktieporteføljerne, har Topdanmark øget andelen af navnenoterede, udenlandske aktionærer. Fra 1997 til 18. april 2023 er andelen af udenlandske aktionærer steget fra 2 % til 73 %.
Relevante links

Oversigt over relevante links:

Til investorer og analytikere der følger Topdanmark-aktien:

Link til diskonteringskurven og teknisk beskrivelse af diskonteringskurven

 

Brancherelevante links:

F&P
Forsikringsoplysningen
Forsikringsguiden
Pensionsinfo

 

Relevante indeks vedrørende Topdanmarks investeringsafkast:

Danske aktier: Det cappede totalindeks

Udenlandske aktier: MSCI World i lokal valuta

Lavere ratede kreditter: Bloombergs informationssystem – ITRXTX5I "Index"

EPS consensus: EPS consensus revisions: last 18 months
Investor FAQ

 • På hvilken fondsbørs handles Topdanmark-aktien?

  Den handles på Københavns Fondsbørs, (NASDAQ Copenhagen A/S). Topdanmark-aktien indgår i OMXC Large Cap indekset:

 • Hvad er den gennemsnitlige daglige omsætning i Topdanmark-aktien?

  Den gennemsnitlige daglige omsætning i Topdanmark-aktien på NASDAQ Copenhagen A/S lå i 2022 på 28 mio. kr. mod 36 mio. kr. i 2021.

 • Hvor mange aktionærer har Topdanmark?

  ca. 43.000

 • Hvor kan jeg få oplyst den aktuelle kurs på Topdanmark-aktien?

  Under Aktiekurs er der en graf, som viser den aktuelle kurs samt kursudvikling.

 • Hvordan er aktionærstrukturen i Topdanmark?

  Ca. 72 % af aktierne er ejet af udenlandske aktionærer. Sampo plc ejer mere end 33,3 %, og Mawer Investment Management ejer mere end 5 % af aktiekapitalen. Læs mere. 

 • Hvordan har udviklingen været blandt Topdanmarks store aktionærer?

  Sampo plc ejer mere end 33,3 %, og Mawer Investment Management ejer mere end 5 % af aktiekapitalen. Læs mere. 

 • Hvordan ønsker Topdanmark at skabe værdi til aktionærerne?

  Det er Topdanmarks formål at skabe værditilvækst til aktionærerne i form af et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast. Selskabets værdi fremkommer som:
  - Nutidsværdien af forventet cash flow fra eksisterende aktiviteter med tillæg af
  - Nutidsværdien af nye forretningsmæssige muligheder

 • Hvordan er Topdanmarks udlodningspolitik?

  Topdanmarks bestyrelse har vedtaget en udlodningspolitik, hvor det fremgår, at udlodning sker i form af en årlig udbytteudbetaling. Udbetaling af udbytte vil ske umiddelbart efter godkendelsen på den ordinære generalforsamling. Dividenden vil svare til en payout ratio på mindst 70 %.

 • Hvordan forholder Topdanmark sig til Corporate Governance?

  Topdanmark går ind for principperne i god selskabsledelse og overholder alle væsentlige anbefalingerne i Komitéen for god selskabsledelses anbefalinger. Læs mere.

 • Hvad er de største risikoforhold i Topdanmark?

  Topdanmarks største risikoområder er storm og terror. Topdanmarks risikoforhold er beskrevet under Risikostyring.

 • Hvornår afholdes Topdanmarks næste ordinære generalforsamling?

  Den næste ordinære generalforsamling afholdes den 26. april 2023.

 • Hvornår er Topdanmarks regnskabsår?

  Kalenderåret er Topdanmarks regnskabsår.

 • Hvem kan jeg kontakte vedrørende aktionær- og IR-spørgsmål?

  Kontakten til danske og udenlandske aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks IR-direktør Robin Løfgren. Kontakten til de private aktionærer varetages af Topdanmarks Aktieadministration.

 • Hvem skal jeg kontakte vedrørende administrative spørgsmål om Topdanmark-aktien?

  Topdanmarks Aktieadministration. Tlf: 44 68 44 11 mandag-fredag kl. 10-14.
  E-mail: aktieadm@topdanmark.dk

Kontakt

INVESTORER
Robin Løfgren
IR-direktør
mobil 29 62 16 91
telefon 44 74 40 17
IR SEKRETARIATET
IR sekretariatet
telefon 44 74 40 18
AKTIONÆRER
Jens Jørgensen
Aktieadministrationschef