Rapporter og præsentationer

Topdanmark-koncernen er en dansk, finansiel koncern. Topdanmark er derfor, blandt andet, underlagt bestemmelserne i Lov om Finansiel Virksomhed og har derfor pligt til at rapportere om blandt andet ledelse, solvens og regnskab. Udover den lovpligtige rapportering produceres diverse præsentationer til yderligere beskrivelse af Topdanmarks resultater.

Relevant materiale i forbindelse med Topdanmarks halvårsrapport for 2022

Topdanmark offentliggør følgende rapporter

  • Finansielle rapporter
  • Aflønningsrapporter
  • Bæredygtighedsrapporter
  • Carbon Disclosure Report (CDP)
  • ESG Fact Book
  • Redegørelser for virksomhedsledelse
  • SSFCR-rapporter
  • Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)
  • Vederlagsrapporter

Herunder kan du finde de nævnte rapporter og finansielle præsentationer m.m.

Find rapporter, præsentationer og andre udgivelser. Find den ønskede udgivelse under kategori

Vis
kategori
15.07.2022

H1 2022 Topdanmark A/S (1 MB)

15.07.2022

H1 2022 Koncern Skade hoved- og nøgletal på kvartaler (Excel) (32 KB)

15.07.2022

H1 2022 Koncern hoved- og nøgletal på kvartaler (Excel) (27 KB)

15.07.2022

H1 2022 Koncern regnskab fordelt på kvartaler (Excel) (52 KB)

27.04.2022

Q1 2022 Topdanmark A/S (1 MB)

27.04.2022

Q1 2022 Topdanmark Forsikring (62 KB)

27.04.2022

Q1 2022 Koncern regnskab fordelt på kvartaler (Excel) (49 KB)

27.04.2022

Q1 2022 Koncern hoved- og nøgletal på kvartaler (Excel) (26 KB)

27.04.2022

Q1 2022 Koncern Skade hoved- og nøgletal på kvartaler (Excel) (30 KB)

31.12.2021

2021 Årsrapport Topdanmark A/S (2 MB)

Sampo koncernens regnskabsrapporter kan findes på Sampos hjemmeside

Sampo koncernens regnskabsrapporter

Kontakt

INVESTORER
Robin Løfgren
IR-direktør
mobil 29 62 16 91
telefon 44 74 40 17
IR SEKRETARIATET
IR sekretariatet
telefon 44 74 40 18
AKTIONÆRER
Jens Jørgensen
Aktieadministrationschef