Organisation

Topdanmark er ét af Danmarks største forsikringsselskaber. Vi tilbyder en bred vifte af forsikringer til både private, erhverv og landbrug. Grundstenen til Topdanmark blev lagt i 1899, og i dag er vi omkring 2.000 medarbejdere fordelt over hele landet. Hovedkontoret ligger i Ballerup. Topdanmark er et aktieselskab og noteret på Nasdaq Copenhagen A/S.

Organisationsstruktur

  • Organisationsstruktur
  • Organisationsstruktur
  • Koncernstruktur
  • Forretningsstruktur

Topdanmarks organisation er opdelt i forretningsmæssige funktioner og stabsfunktioner.

Koncernen Topdanmark består af moderselskabet Topdanmark A/S og herunder en skadeforsikringskoncern med moderselskabet Topdanmark Forsikring A/S.


Hovedaktionæren i Topdanmark A/S er Sampo plc, der er moderselskab i den nordiske forsikringskoncern Sampo. Sampo har siden 2017 konsolideret Topdanmark som datterselskab i sin regnskabsaflæggelse. Sampo plc er noteret på NASDAQ Helsinki. Find mere om Sampo koncernens organisationsstruktur her.

Stærk distribution
Når det gælder distribution, er vores strategi at kombinere egne salgskanaler med salg og henvisninger fra en række partnere.