Organisation

Topdanmark er Danmarks næststørste forsikringsselskab, og vi tilbyder en bred vifte af produkter inden for forsikring og pension til både private, erhverv og landbrug. Grundstenen til Topdanmark blev lagt i 1899, og i dag er vi omkring 2.450 medarbejdere fordelt over hele landet. Hovedkontoret ligger i Ballerup. Topdanmark er et aktieselskab og noteret på Nasdaq Copenhagen A/S.

Organisationsstruktur

  • Organisationsstruktur
  • Organisationsstruktur
  • Koncernstruktur
  • Forretningsstruktur

Topdanmarks organisation er opdelt i forretningsmæssige funktioner og stabsfunktioner.

Koncernen Topdanmark består af moderselskabet Topdanmark A/S og herunder en skadesforsikringskoncern med moderselskabet Topdanmark Forsikring A/S samten livsforsikringskoncern med moderselskabet Topdanmark Liv Holding A/S.

Forretningsstruktur DK januar 2020