Lobbyarbejde og politisk støtte

Her kan du læse om vores holdning til lobbyarbejde, branchesamarbejde om bæredygtighed og politisk støtte.

Her kan du læse om vores holdning til lobbyarbejde, branchesamarbejde om bæredygtighed og politisk støtte.

Vores holdning til lobbyarbejde

Topdanmark driver ikke selvstændigt lobbyarbejde. Vi forsøger at give konstruktivt input til politiske processer, lovgivning m.m., der vedrører forsikring, pension, klima, miljø og social bæredygtighed gennem brancheforeningen Forsikring & Pension, hvor Topdanmarks administrerende direktør sidder i bestyrelsen.
Vores holdning til klimaforandring

Topdanmark støtter op om Parisaftalens mål om højst 1,5 graders temperaturstigning i 2050 og den danske regeringens mål om 70 % reduktion af CO2-udledning i 2030. Det betyder, at vi gennem brancheforeningen understøtter og forsøger at fremme initiativer og lovgivning, der vil reducere CO2-udledningen. I 2020 har Topdanmark givet input til, hvordan den samlede forsikring- og pensionsbranche kan bidrage til regeringens nationale partnerskabsstrategi med erhvervslivet med henblik på at opnå 70 % reduktion af CO2 i 2030.
Bidrag til klimasikring

Topdanmark ønsker også at bidrage til den nationale indsats for klimatilpasning, som er påkrævet i forlængelse af mere ekstremt vejr. Det sker fx ved at bidrage til kommunernes klimatilpasning ved at stille anonymiserede data om skybrudsskader til rådighed i et samarbejde med andre forsikringsselskaber og Forsikring og Pension.
Andre brancheinitiativer

Forsikring og Pension har etableret en lang række arbejdsgrupper om temaer, som er relevante på tværs af branchen. Det drejer sig bl.a. om arbejdsgrupper med følgende temaer:

 

Klima

Gruppen har bl.a. til formål at formidle konkrete erfaringer om, hvordan de enkelte selskaber arbejder med klimaforandringer i produkter og skadebehandling, til brancheforeningens sekretariat for at ruste det bedst muligt til dialogen med embedsværk og politikere. Arbejdsgruppen driver desuden projektet om kommunernes planer for klimasikringer, som omtalt ovenfor.

 

Ligebehandling

Gruppen har til formål at skabe juridisk klarhed og fokus på reglerne om ligebehandling, fx mellem køn og minoritetsgrupper som handicappede i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser. Gruppen bidrager også til udarbejdelse af en ny vejledning i ligebehandling for branchen.

 

Cyber- og informationssikkerhed

Gruppen har til formål at formidle ekspertviden til brancheorganisationen for at påvirke den nationale og internationale dagsorden.
Støtte til politiske partier

Topdanmark yder ikke økonomisk eller anden form for støtte til politiske partier.
Økonomisk støtte fra staten

Topdanmark modtager ikke finansiel støtte fra den danske stat i form af skattefradrag, subsidier eller andre bevillinger specifikt for Topdanmark.
Kontakt

Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44