Menneskerettigheder

Som virksomhed har vi et ansvar for at sikre, at menneskerettighederne overholdes i hele vores værdikæde. Det tager vi alvorligt og har derfor implementeret politikker og processer på de områder, hvor vi potentielt kan få udfordringer. Det er vigtigt da vi respekterer de internationalt anerkendte menneskerettigheder, og det er til hver en tid vores målsætning ikke at overtræde dem.

Som virksomhed har vi et ansvar for at sikre, at menneskerettighederne overholdes i hele vores værdikæde. Det tager vi alvorligt og har derfor implementeret politikker og processer på de områder, hvor vi potentielt kan få udfordringer. Det er vigtigt da vi respekterer de internationalt anerkendte menneskerettigheder, og det er til hver en tid vores målsætning ikke at overtræde dem.

Relevante politikker og processer

Inspireret af FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv holder vi løbende øje med, hvilke menneskerettigheder Topdanmark eventuelt har udfordringer med. Det gælder både i forhold til driften af vores forretning, det vil sige ved indkøb og i vores konkrete produkter men også i den rådgivning vi modtager.

Vores processer har vist, at vi har politikker, initiativer og ledelsessystemer på plads i forhold til de aktiviteter, hvor der potentielt kunne være udfordringer i forhold til menneskerettigheder. Det gælder særligt i forhold til:

  • Vores investeringer
  • Vores indkøb til drift af forretningen og til udbedring af skader samt rådgivninger af vores kunder.
  • Vores håndtering af personfølsomme data, som potentielt kan give brud på retten til privatlivets fred.
  • Vores medarbejderforhold. Her er en særlig risiko for stress, mistrivsel og mangel på ligestilling.
  • Vores mangfoldighed og ikke-diskrimination.

Læs mere om vores politik for menneskerettigheder.
Kontakt

Marie-Louise Krogh Bisgaard
Chef for Bæredygtighed
mobil 30 65 53 76
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44