Nyt leverandørprogram

Sociale, klima- og miljømæssige forhold i leverandørkæden er et vigtigt element i vores samlede indsats for et mere bæredygtigt Topdanmark. Vi tager derfor Global Compact-principperne med i betragtning, når vi udvælger og evaluerer leverandører.

Sociale, klima- og miljømæssige forhold i leverandørkæden er et vigtigt element i vores samlede indsats for et mere bæredygtigt Topdanmark. Vi tager derfor Global Compact-principperne med i betragtning, når vi udvælger og evaluerer leverandører.

Vi har i Topdanmark et solidt leverandørnetværk, der blandt andet håndterer skader inden for bygning, auto, rejse og ulykke. Vi køber også ind til driften af vores forretning, blandt andet ekstern rådgivning, kontorartikler, forretningssystemer og IT-udstyr. Uanset hvilken type indkøb vi foretager, ønsker vi at opbygge et tillidsfuldt og professionelt samarbejde med den pågældende leverandør med fokus på kvalitet, ansvarlighed og bæredygtighed.

Find vores Code of Conduct for leverandører her.
Principper for leverandører

For at understøtte vores ønske om at integrere bæredygtighed i leverandørkæden og reducere den potentielle risiko, har vi etableret et systematisk program, som består af en række elementer:

  • En code of conduct specifikt lavet til vores leverandører udgør vores minimumskrav. Denne code of conduct skal godkendes når nye kontrakter indgås samt når vi genforhandler de eksisterende kontakter.
  • ESG-screening er altid en integreret del af vores indkøbsproces ved udbudsrunder
  • Der vil blive stillet yderligere kontraktkrav, ud over code of conduct, til udvalgte leverandører, hvor vi vurderer at det er relevant. Det kan fx være om CO2-reduktion og cirkulærøkonomi.

På produktniveau ønsker vi at øge fokus på bæredygtighed ved i stigende grad at omstille vores indkøb af kontorartikler, materiale til messer, events m.m. til mere bæredygtige valg. Det betyder at leverandører som selv sætter fokus på bæredygtighed i deres forretning og deres produkter, vil være at foretrække frem for leverandører som ingen bæredygtighedsaspirationer har.
Kontakt

Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44