Klimavenligt byggeri

Vi ønsker at udvikle produkter, som kan bidrage til, at vores kunder kan træffe bæredygtige valg, fx efter en bygningsskade. Derfor giver vi muligheden for at tilkøbe en dækning af klimavenligt byggeri til forsikring af landbrugsejendomme.

Vi ønsker at udvikle produkter, som kan bidrage til, at vores kunder kan træffe bæredygtige valg, fx efter en bygningsskade. Derfor giver vi muligheden for at tilkøbe en dækning af klimavenligt byggeri til forsikring af landbrugsejendomme.

Med dækningen bliver det mere attraktivt at vælge klimavenlige løsninger efter en skade, da kunden får dækket de forøgede udgifter til de klimavenlige reparationer eller genopførelser. Vi har også lanceret muligheden for at tilkøbe en ny service til ejendomsforsikringen. Servicen dækker udgiften til et årligt eftersyn af biobrændsel installationer, herunder rensning af fyr, eftersyn for tæringer, utætheder og revner, kontrol af sikkerhedsfunktioner mv. Eftersynet vil både mindske risikoen for skader – potentielt med brand til følge, og sikre en bedre udnyttelse af fyret.
Forebyggelse gavner klimaet

Forebyggelse af skader, fx brand og vand- og skybrudsskader er hensigtsmæssigt af flere grunde: det giver erhvervskunden en stabil drift, det reducerer udgifter til erstatninger og endelig er det til gavn for klimaet, da genopbygning efter en skade er forbundet med stort ressourceforbrug og CO2-udledning. 

Vurderer vi, at en erhvervskunde har en særlig høj risiko for skybrudsskade eller storbrand, stiller vi krav om forebyggelsesindsatser hos kunden. Vores ingeniørteam rådgiver kunden om mulige løsninger, fx installation af en grundvandspumpe eller brandsektionering og valget af de konkrete indsatser sker altid i dialog med kunden.  

Vi har god erfaring med at inddrage kunderne aktivt i valget af løsning. Det er langt mere motiverende og giver en bedre oplevelse for kunden, end blot at få anvist en standardløsning.
Tilbage til

Kundeløsninger

Kontakt

Marie-Louise Krogh Bisgaard
Chef for Bæredygtighed
mobil 30 65 53 76
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44