Hjælp til landmænd ved klimaforandringer

Mere ekstremt vejr kan give landmænd et ringere høstudbytte. Med vores afgrødeforsikring kan man få dækket sit tab forårsaget af vejret.

Mere ekstremt vejr kan give landmænd et ringere høstudbytte. Med vores afgrødeforsikring kan man få dækket sit tab forårsaget af vejret.

Konsekvenserne af klimaforandringerne med mere ekstremt og uforudsigeligt vejr kan påvirke udbyttet af afgrøderne negativt og dermed ramme landmændene hårdt økonomisk. Derfor har vi som det første danske selskab udviklet en afgrødeforsikring, der giver erstatning ved tab af udbytte efter ekstremt vejr.
Stabil drift og indtægt

Vores afgrødeforsikring bidrager ikke direkte til at løse selve klimaudfordringerne, men det hjælper landmænd til en stabil drift under de nye vejrmæssige omstændigheder. Forsikringen dækker op til 80 % af landmandens tabte indtjening. I fremtiden kan det bidrage til at udjævne konjunkturudsving i forhold til de klimatiske påvirkninger.
fakta

Vores afgrødeforsikring dækker op til 80 % af tabt indtjening på grund af vejrmæssige omstændigheder.

Landmænd forventer mere ustabilt vejr

Inden udviklingen af afgrødeforsikringen har vi undersøgt landbrugets behov og bekymringer i forhold til voldsomt vejr i fremtiden. Ud af de adspurgte landmænd svarede 59 %, at de forventer mere ustabilt vejr de kommende 10 år. Der blev primært peget på tørke, skybrud, stormflod og hagl som de største negative klimapåvirkninger for høsten. Samme andel udtrykte interesse for et forsikringsprodukt.   
  
Efter lanceringen af første version af afgrødeforsikringen er dækningen blevet udvidet, så vi i dag kan tilbyde forsikringen til de almindeligste landbrugsafgrøder samt flere specialafgrøder.  
  
Produktet er blevet vel mødt af markedet, og har i høj grad været benyttet i løbet af 2023, hvor det danske vejr har vist sig fra sin værste side. Heriblandt med tørke, skybrud, hagl og flere storme.
Tilbage til

Kundeløsninger

Kontakt

Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44