Mindre engangsplastik hos Topdanmark

De seneste år har der været stigende fokus på de negative miljømæssige konsekvenser ved engangsplast, ikke mindst når det ender i naturen. Topdanmark har besluttet, at vi også skal reducere brugen af engangsplast – både i kantinen og i den øvrige drift.

De seneste år har der været stigende fokus på de negative miljømæssige konsekvenser ved engangsplast, ikke mindst når det ender i naturen. Topdanmark har besluttet, at vi også skal reducere brugen af engangsplast – både i kantinen og i den øvrige drift.

Udfasning af engangsplastik

Arbejdet med at udfase engangsplastik blev indledt i 2018, og der er meget mere på vej.

Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig i Topdanmark, fortæller: ”Det er en proces, hvor vi løbende ser på, hvilke produkter vi kan udskifte med mere miljøvenlige alternativer eller helt fjerne. I første omgang har vi fjernet plastikkrusene. De nuværende kaffepapkrus er erstattet af keramikkrus og neutrale krus, som også kan benyttes til vand. Plastikposer med Topdanmark-logo vil blive erstattet, når et mere miljøvenligt alternativ er fundet. I dialog med vores leverandør er der også fundet mere miljøvenlige engangshandsker.”

"Det er en proces, hvor vi løbende ser på, hvilke produkter vi kan udskifte med mere miljøvenlige alternativer eller helt fjerne”
PERNILLE FOGH CHRISTENSEN CSR-ANSVARLIG I TOPDANMARKSmå ændringer i adfærd kan også bidrage positivt

Beslutningen om at droppe engangsplastik kan opfattes som en lille ændring. Men set i lyset af at Topdanmark tidligere har brugt over 340.000 plastikkrus om året, er initiativet med til at gøre en pæn forskel.

For at reducere forbruget af engangskopper i hverdagen, har alle medarbejdere fået mulighed for vælge en individuel kop designet af danske keramikere i 2020. De fik også en vandflaske. Nyansatte får fremover også en kop og en vandflaske frem for en buket blomster, som har været praksis indtil 2020.

 

”Det er som bekendt rigtig sundt at drikke meget vand i løbet af dagen. Her kan brugen af en genanvendelig vandflaske både hjælpe på sundheden og på miljøet. Hvis man ikke bryder sig om at drikke af en vandflaske, kan man i stedet bruge et almindelig glas, sin personlige Topdanmark-kop eller genbruge et papkrus hele dagen frem for at skifte ud for hvert glas eller kop,” opfordrer Pernille Fogh Christensen.
Over 60 % mindre engangsplastik i kontordriften

I kontordriften har vi mere end halveret vores forbrug af engangsplastik siden 2018, hvor vi havde et forbrug på 794.350 enheder engangsplastik, til 2020, hvor forbruget var nede på 292.161 enheder.

Det er en meget positiv udvikling, der vidner om at initiativer fra Topdanmarks side virker, og at medarbejderne støtter op om de introducerede alternativer til engangsplastik.
Vi støtter arbejdet med FNs Verdensmål 12

Initiativet om at skære ned på brugen af engangsplastik er i god overensstemmelse med de bæredygtighedsmål, Topdanmark har skrevet under på. Som medunderskriver af FN Global Compact forholder vi os til, hvordan vi kan bidrage til FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Gennem en reduktion af vores plastikforbrug, kan vi blandt andet bidrage til verdensmål 12, der omhandler ansvarligt forbrug og produktion.
Kontakt

CSR
Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89