Lobbyarbejde og politisk støtte

Her kan du læse om vores holdning til lobbyarbejde, branchesamarbejde om bæredygtighed og politisk støtte.

Her kan du læse om vores holdning til lobbyarbejde, branchesamarbejde om bæredygtighed og politisk støtte.

Vores holdning til lobbyarbejde

Topdanmark driver ikke selvstændigt lobbyarbejde. Vi forsøger at give konstruktivt input til politiske processer, lovgivning m.m., der vedrører forsikring, pension, klima, miljø og social bæredygtighed gennem brancheforeningen Forsikring & Pension, hvor Topdanmarks administrerende direktør sidder i bestyrelsen.
Vores holdning til klimaforandring

Topdanmark støtter op om Parisaftalens mål om højst 1,5 graders temperaturstigning i 2050 og den danske regeringens mål om 70 % reduktion af CO2-udledning i 2030. Det betyder, at vi gennem brancheforeningen understøtter og forsøger at fremme initiativer og lovgivning, der vil reducere CO2-udledningen. I 2020 har Topdanmark givet input til, hvordan den samlede forsikring- og pensionsbranche kan bidrage til regeringens nationale partnerskabsstrategi med erhvervslivet med henblik på at opnå 70 % reduktion af CO2 i 2030. 
Bidrag til klimasikring

Topdanmark ønsker at bidrage til den nationale indsats for klimatilpasning, som er påkrævet i forlængelse af mere ekstremt vejr. Det sker fx ved at bidrage til kommunernes klimatilpasning ved at stille anonymiserede data om skybrudsskader til rådighed i et samarbejde med andre forsikringsselskaber og Forsikring og Pension.
Støtte til politiske partier

Topdanmark yder ikke økonomisk eller anden form for støtte til politiske partier, politiske kampagner eller til andre politiske aktiviteter. 
Økonomisk støtte fra staten

Topdanmark modtager ikke finansiel støtte fra den danske stat i form af skattefradrag, subsidier eller andre bevillinger specifikt for Topdanmark.
VEDR. CSR I TOPDANMARK:
Pernille Fogh Christensen
CSR-ansvarlig
telefon 44 74 40 89