Strategi og forretning

Formål

Det er Topdanmarks formål at:

 • drive landsdækkende dansk skadeforsikringsvirksomhed
 • være en konkurrencemæssig uafhængig og toneangivende forsikringskoncern, hvor det er attraktivt at være kunde
 • sikre aktionærerne et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast.Mål

Det er Topdanmarks mål at:

 • udbygge Topdanmarks position på det danske forsikringsmarked
 • have en omkostningsprocent, på et konkurrencedygtigt niveau i forhold til markedet
 • have en præmievækst, der er større end markedets
 • fastholde og tiltrække lønsomme kunder med udgangspunkt i en høj kundeservice
 • Topdanmark-aktien i højere grad afspejler forsikringsrisiko end investeringsrisiko
 • Topdanmark-aktien er en interessant og likvid aktie
 • være i stand til at fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere.Strategi

Det er Topdanmarks strategi at:

 • udviklingsstrategien primært er baseret på organisk vækst samt et tæt samarbejde med alliancepartnere og opkøb, hvis muligheden byder sig og passer ind i Topdanmarks overordnede strategi
 • udvikle og forbedre den service, kunderne oplever
 • Udbetale al overskydende kapital til aktionærerne
 • være en dynamisk virksomhed, der fremmer personlig og faglig udvikling
 • ensrette ledelsens og medarbejdernes mål med aktionærernesVores opfattelse

Det er vores opfattelse at:

 • det for Topdanmark skaber mere værdi at drive forretning inden for Danmarks grænser 
 • succeskriterierne for et forsikringsselskab er kontinuerlige effektivitetsforbedringer, en god risikostyring og en stærk afsætningskraft.
 • digitalisering, innovation og udnyttelse af ny teknologi er vigtige midler til at opnå Topdanmarks succeskriterier.Operationelle mål

Vi fokuserer kontinuerligt på at optimere afkastet af vores aktiviteter.

Vores operationelle mål er:

 • En combined ratio på mindst samme niveau som de førende selskaber på det danske marked
 • En vækst i bruttopræmieindtægten på niveau med det danske markedInteressenter

Det er vigtigt for Topdanmark, at der er balance mellem de strategiske interessenter.

Vi tager udgangspunkt i, at tilfredse kunder og kvalificerede medarbejdere er nøglen til at sikre tilfredse aktionærer i form af et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast. Vi kan ikke eksistere uden tilfredse kunder, som er villige til at betale deres forsikringspræmie år efter år, og dette kræver, at vi har kompetente og motiverede medarbejdere til at servicere kunderne.

Topdanmark har derfor tre hovedinteressenter: kunderne, aktionærerne og medarbejderne. Som figuren viser, udgør interessenterne en ubrydelig treenighed med et gensidigt afhængighedsforhold.