Skade­behandling

Vi vil være markedsledende i levering og udvikling af skadeløsninger, der skaber værdi for kunder og samarbejdspartnere.

Tilfredse kunder er vores eksistensgrundlag, og vi stræber altid efter at levere gode kundeoplevelser, der gør det let at være kunde i Topdanmark.

Vi vil være markedsledende i levering og udvikling af skadeløsninger, der skaber værdi for kunder og samarbejdspartnere.

Tilfredse kunder er vores eksistensgrundlag, og vi stræber altid efter at levere gode kundeoplevelser, der gør det let at være kunde i Topdanmark.

Fakta

  • Vi behandler årligt 320.000 skader ​
  • Vi er 430 skadebehandlere og taksatorer ​
  • Vi modtager årligt 68 % af skadeanmeldelserne digitalt ​
  • 11 % af alle skader er STP (Straight Through Processing)
  • 72 % af de online anmeldte skader behandles automatisk
  • Vi modtager årligt 550.000 e-mails og 600.000 telefonhenvendelser fra kunder og samarbejdspartnere ​
  • Under 1 promille af vores kunder klager til Ankenævnet for Forsikring

 
Digitalisering og automatisering

Vi har kunden i fokus, når vi tænker effektivisering og digitale løsninger ind i vores proces- og produktudvikling

Vores kunder kan nemt og enkelt få overblik, foretage ændringer til forsikringsforholdet, anmelde skader, følge skadehåndteringen og meget mere via www.topdanmark.dk og www.coopforsikringer.dk

Et indsatsområde er at gøre det nemt for vores kunder at anmelde deres skader digitalt. Det betyder, at vi kan frigive tid til at hjælpe kunderne med de ting, som skaber værdi for dem i skadebehandlingen. Over halvdelen af kunderne anmelder deres skader digitalt. 
Fokus på selvbetjening og fuldautomatisering

I Topdanmark arbejder vi med automatisering af skadeprocesser, for at vi fortsat kan give vores kunder en hurtig og nem afklaring på deres henvendelse.

Vi anvender blandt andet Machine Learning til at håndtere de simple skader, og frigør dermed ressourcer til de skader, hvor personlig vurdering og samtaler med kunden gør en forskel.

Ved udgangen af 2022, er 72 % af alle online-anmeldte skader fuld- eller delautomatiseret.
Skadebegrænsende​ initiativer

Vi udvikler og forbedrer løbende servicen over for kunderne. Samtidig forsøger vi at minimere områder med størst risiko for skadeinflation. Eksempelvis tilbyder vi vores kunder en LeakBot til en fordelagtig pris. LeakBot er en intelligent vandalarm, som kan registrere utætte vandrør i et hus, før det er for sent. Den kan også hjælpe med at reducere vandforbruget, fordi den eksempelvis afslører, hvis en vandhane drypper. ​Vi har rundet 10.000 installationer hos vores kunder.

Forebyggelse af skybruds- og stormskader
For at begrænse skybruds- og stormskader sender vi varslings-sms’er, der advarer kunderne, hvis der er varslet storm eller skybrud i deres område. Derudover sender vi e-mails med gode råd til forebyggelse.
Under og efter skadebegivenheden

For at begrænse skadeomfanget indgår vi aftaler med samarbejdspartnere, der dels sikrer en hurtig udbedring, dels leverer til en konkurrencemæssig fordelagtig pris og kvalitet. I skadesituationen rådgiver vi kunderne om, hvordan de undgår, at samme skade sker igen. ​

Vi har et beredskab bestående af 60 kolleger, der kan bistå skadebehandlingen, når de store skader rammer. Beredskabsmedarbejderne er uddannet i og bliver løbende opdateret på skybruds- og stormskader. Vi har desuden udviklet to vejr-robotter; en robot til stormskader og en til skybrudsskader. Robotterne skal hjælpe med at få skaderne hurtigt anlagt i vores systemer. Det er endnu ikke alle skader, vores vejr-robotter kan anlægge, men de bliver hele tiden bedre.  
Storskader efter genforsikring

(Storskader er defineret som bruttoskader over 5 mio. kr. Omfatter property-skader på Erhverv.)
Vejrrelaterede skader

(Omfatter alle vejrrelaterede begivenheder uanset størrelse.)
Klager

Topdanmark behandler omkring 300.000 skader om året. Det kan derfor ikke undgås, at vi modtager klager fra kunder over den erstatning eller service, de har fået.

Kundeklager kan være et udtryk for, at vi ikke har været gode nok til at kommunikere forsikringens betingelser eller vores afgørelse ved en skade. Derfor bruger vi kundeklager konstruktivt til at vurdere, hvordan vi kan forbedre vores kommunikation og rådgivning.

Er en kunde ikke enig i vores afgørelse af en klage, er der mulighed for at anke afgørelsen til Ankenævnet for Forsikring, når det drejer sig om private forsikringer.

Antallet af kundeklager, der går videre til Ankenævnet for Forsikring, er under én promille af vores samlede antal skadehenvendelser.

Topdanmarks andel af klager i Ankenævnet for Forsikring i forhold til branchen var i 2021 på 8,7 %, hvilket er lavere end niveauet i 2020.