Bæredygtighed i kunderelationer

Bæredygtighed indgår nu i risikovurderingen af kunder. Det betyder at vi nu også ser på kundes risiko inden for både klima, miljø, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.

Bæredygtighed indgår nu i risikovurderingen af kunder. Det betyder at vi nu også ser på kundes risiko inden for både klima, miljø, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.

ESG som risikofaktor

I Topdanmark vil vi integrere bæredygtighed i alle processer i organisationen. Det betyder også at vi skal tænke bæredygtighed ind i vores kerneforretning, som er forsikring af vores kunder.

Vi er derfor nu begyndt at screene vores landbrugs- og erhvervskunder for ESG risici. Vi bruger FN Global Compact's ti principper for klima, miljø, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, som rammeværktøj for screeningerne og vurderer, hvorvidt der har været brud på FN Global Compact hos den enkelte kunde.
fakta

I 2023 fandt vi ingen grove overtrædelser af FN Global Compact principperne i vores screeninger.

ESG screening hos nye kunder

Vi har længe haft eksklusioner af bestemte brancher i vores kundeportefølje. Disse eksklusioner følger de samme lister og principper som vores investeringer. Det gælder blandt andet tobaksindustien og produktionen af kontroversielle våben. Find hele eksklusionslisten på vores side for investeringer.

Fremover vil vi implementere ESG som en risiko på lige fod med andre risici i indtegningen af nye kunder. Integreringen af ESG risici i risikovurderinger er både en omdømmemæssig risiko for Topdanmark, men det er i høj grad også en forretningsmæssig risiko. Oplever vi brud på FN Global Compact, vil vi altid gå i dialog med kunden om at få rettet op på problemet. Sker der ikke en ønsket ændring hos kunden, kan vi vælge stoppe samarbejdet. 
Kontakt

Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44