Bæredygtighed for vores kunder

Topdanmarks forretningsaktiviteter bygger på to grundlæggende aktiviteter: forsikring af kunder og investeringer. Vi ønsker ansvarlighed og bæredygtighed integreret i begge kerneaktiviteter og principperne skal være ens på tværs af alle aktiviteter.

Topdanmarks forretningsaktiviteter bygger på to grundlæggende aktiviteter: forsikring af kunder og investeringer. Vi ønsker ansvarlighed og bæredygtighed integreret i begge kerneaktiviteter og principperne skal være ens på tværs af alle aktiviteter.

Vi har længe sat fokus på bæredygtighed i eget hus. Vi har også sat fokus på bæredygtighed hos vores leverandører og i vores investeringsaktiviteter. Nu er tiden kommet til at stille skarpt på vores erhvervskunder, og sikre at bæredygtighed og ansvarlighed integreres hos dem. Det er en beslutning der ligger i positiv forlængelse af, at vi allerede har eksklusioner af visse brancher i vores forsikringsaktivitet, ligesom vi også har det i vores investeringsaktiviteter blandt andet hvad angår produktion af kul, tjæresand, kontroversielle våben og tobak.
Planer fremover

Vi har derfor opsat en proces for screening af vores erhvervs- og landbrugskunder for at sikre at de overholder FN Global Compact-principperne. Global Compact principperne er 10 principper som handler om menneskerettigheder, anti-korruption, klima og miljø. I første omgang screener vi vores eksisterende kunder, men på længere sigt vil vi se ind i, hvordan vi kan lade en screening indgå proaktivt i forbindelse med salg og gentegning af forsikringer.

Topdanmarks erhvervsportefølje består primært af virksomheder i SMV-segmentet i Danmark, og vi forventer en lav rate af overtrædelser blandt vores kundesegment. Ikke desto mindre ønsker vi at kunne stille krav til vores erhvervskunder om ansvarlig virksomhedsledelse.

Læs mere om vores arbejde med menneskerettigheder.

Læs mere om vores ansvarlige investeringer.
VEDR. BÆREDYGTIGHED I TOPDANMARK
Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89