Sundhed for virksomheder

Vi ønsker at bidrage til vores kunders og medarbejders fysiske og mentale sundhed, og vi arbejder konstant på at tilbyde de bedste løsninger.

Vi ønsker at bidrage til vores kunders og medarbejders fysiske og mentale sundhed, og vi arbejder konstant på at tilbyde de bedste løsninger.

Reduktion af udgifter til førtidspension 

Når en af vores kunder oplever en alvorlig skade – fysisk såvel som psykisk – træder vi til for at sikre, at risikoen for at miste dele af eller hele arbejdsevnen og dermed tilknytningen til arbejdsmarkedet, formindskes.

Når vi arbejder med sundhed, gør vi det med udgangspunkt i Verdensmål 3 om sundhed og trivsel. Mere præcist arbejder vi med delmål 3.4 Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed og trivsel skal fremmes.
 

Jo flere, der undgår at blive hårdt ramt af sygdom, stress, angst eller depression, jo bedre er det både for de berørte personer og virksomheder, for os som koncern og for samfundet generelt.
Peter Hermann CEOMindre sygefravær

Med vores mange indsatser for kunder spiller vi en aktiv rolle i at forebygge og mindske sygefravær hos de mange erhvervskunder, som har forsikringer hos os. Det bidrager til sunde medarbejdere, en stabil drift og til at holde sygefraværet nede.  
 
Topdanmark har en hel del små og mellemstore erhvervskunder, som ikke har en egentlig HR-Afdeling, der kan iværksætte sundhedsfaglige tiltag for deres medarbejdere. Her er vores koordinering af rådgivning og indsatser en særlig stor hjælp. Vi hjælper også vores mindre erhvervskunder med at fuldføre APV, hvis de har brug for det.
fakta

86% af de mennesker, der har fået hjælp gennem Topdanmark Arbejdsfastholdelse - via enten deres ulykke- eller arbejdsskadeforsikring - er blevet raskmeldt og er vendt tilbage til arbejde enten fuld tid eller deltid.

Forretningsperspektivet

For Topdanmark har de mange sundhedsindsatser også et forretningsmæssigt perspektiv. Jo bedre vi kan hjælpe medarbejderne hos vores erhvervskunder igennem et sygdomsforløb, jo bedre er det for kunden, for den pågældende medarbejder, for os som virksomhed og for samfundet generelt.

Vores mange forebyggende indsatser har også den indvirkning, at de reducerer vores skadesudgifter, hvilke igen er med til at holde vores priser nede. Det er ligeledes med til at give de bedste betingelser for, at kunden forbliver hos os.
Kontakt

Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44