CSR i Topdanmark

Topdanmark har i 2019 opnået en række gode CSR-resultater – fx i forhold til øget genbrug og reparation samt hjælp til kunder med stress eller efter alvorlig skade. Men først og fremmest har vi taget en række markante beslutninger.
Vores CSR-mål er sat ud fra FN’s Global Compact-principper og FN’s bæredygtighedsmål. Vi vil gerne vise, at vi som organisation tager klimaforandringer seriøst, og vi har derfor sat et mål om, at blive CO2-neutrale i år 2030.

CSR-rapport 2019

FN’s bæredygtighedsmål

Vi ønsker ligeledes at bidrage til FN’s 17 bæredygtighedsmål, der er baseret på en vurdering af, hvilke af målene vi som finansiel virksomhed har bedst mulighed for at påvirke i en positiv retning. Sundhed og trivsel, ligestilling mellem kønnene, anstændige jobs og økonomisk vækst, ansvarligt forbrug og produktion samt klimaindsats.
Det har vi gjort

  • Genbrug ved udbedring af skader
  • Reduceret CO2-udslip med 30 procent
  • Nedsat tilfælde af stress hos vores kunder
  • Skabt et nyt pensionsprodukt med mulighed for flere grønne investeringer.Det vil vi gøre fremadrettet

  • Selskabet Topdanmark vil være CO2-neutral i 2030 i scope 1 og 2 (CO2-udledning fra hhv. driften af bygninger og fra firmakørsel i Topdanmark-biler)
  • Mere integration af bæredygtighed i kerneforretningen
  • Endnu mere fokus på genbrug og reparation ved skader
  • Indføre code of conduct og fokus på dataetik
  • Endnu mere fokus på forebyggelse af psykiske skader
  • Fokus på kønsfordeling og mangfoldighed i ansættelse af ledere.Relevant materiale i forbindelse med lancering af Topdanmarks CSR-rapport 2019

Topdanmark støtter FN Global Compact

Topdanmark har været tilsluttet FN Global Compact siden 2010. Vi bakker dermed op om de 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Vi fortolker principperne, så de både giver værdi for os og verden omkring os.

Læs mere om Global Compact på FN's hjemmeside
Kontakt

CSR
Pernille Fogh Christensen
CSR-ansvarlig
telefon 44 74 40 89