Et mere bæredygtigt Topdanmark

Topdanmark har i 2021 opnået en række gode resultater inden for de tre hovedtemaer, som vores arbejde med bæredygtighed handler om: Grøn omstilling, Velfærd i hverdagen og Ansvarligt fundament. Vi har også etableret nye principper for integration af bæredygtighed i hele vores forretning.

Bæredygtighedsrapport 2021 (på engelsk)

Vores tilgang til bæredygtighed

For Topdanmark er social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed en del af vores kerneforretning. Vi arbejder hver dag for at skabe økonomisk og social tryghed for alle vores kunder, vores medarbejdere og samfundet som helhed. Vi ønsker, at bæredygtighed skal være en naturlig del af alle de beslutninger og handlinger, som vi foretager, fx i forhold til vores indkøb, skadebehandling, produktudvikling, indtegning af kunder og investeringer. Vi arbejdet ud fra en bæredygtighedsaspiration: ”Vi er her for at hjælpe vores kunder og det samfund, vi er en del af.”

Topdanmark ønsker at gøre en forskel for kunder, medarbejdere og samfundet ved at tage aktiv del i løsningen af samfundsmæssige problemstillinger – ikke mindst inden for klima, miljø, sundhed og trivsel.

Det har vi bl.a. opnået i 2021
Grøn omstilling

Vindmøller stående i havet med landskab i baggrunden
 • Reduceret vores CO2 udledning med knap 10% og med knap 23% siden 2019 (baseline)
 • Lanceret ny og billigere forsikring af elbiler med ekstra fordele
 • Øget reparation af elektronik med 15 procentpoint siden 2018 (baseline)Læs mere om Grøn omstilling

Velfærd i hverdagen

Glad kvinde med blæsende hår
 • Resultat af trivselsmåling på 79 og 80 point – ud af 100
 • Vi har tilbudt forebyggende, digitalt sundhedstjek til vores egne medarbejdere og firmakunder. Ud af vores egne medarbejdere deltog 41 %.Læs mere om Velfærd i hverdagen

Ansvarligt fundament

Bil kørende på en landevej i solnedgang
 • Bæredygtighed integreret i vores aflønningspolitik
 • En stigning på 260 % i investeringer under Formålspension, som har øget ESG-krav
 • 44 % kvinder i bestyrelsenLæs mere om Ansvarligt fundament

Det vil vi gøre fremadrettet

Hvis vi ser frem, vil bæredygtighed også spille en stor rolle for Topdanmark. Her er en række eksempler på vores ambitioner:

 • At Topdanmark bliver CO2-neutral i 2030
 • At udvikle fem nye produkter og services, der hjælper kunder med CO2-reduktion og bæredygtige valg inden 2025
 • At opnå at 20 % af Topdanmarks Livsforsikrings pensionsmidler investeres i grønne selskaber i 2030
 • At opnå max 60 % af ét køn på ledelsesniveau 1 og 2 i 2025

Et mere bæredygtigt Topdanmark

Topdanmark ønsker at gøre en forskel for kunder, medarbejdere og samfundet ved at tage aktiv del i løsningen af samfundsmæssige problemstillinger.

Læs om vores arbejde med bæredygtighed

VEDR. BÆREDYGTIGHED I TOPDANMARK
Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89