Udvalgte historier om bæredygtighed

I Topdanmark arbejder vi med bæredygtighed på mange parametre. Topdanmark er et gammelt og solidt selskab, og vi har gennem tiden vokset os større og er i dag en essentiel spiller på det danske forsikringsmarked, med en markedsandel på over 15%.

Bæredygtighed i Topdanmark

Fordi Topdanmark er en essentiel spiller på det danske forsikringsmarked, ser vi det som vores pligt at bidrage til det samfund, vi er en del af ved at arbejde strategisk med bæredygtighed. Det gør vi inden for tre områder; klima og miljømæssig bæredygtighed (E), social bæredygtighed (S) og økonomisk bæredygtighed (G). Disse tre områder har vi defineret i Topdanmark som Grøn omstilling, Velfærd i hverdagen og Ansvarligt fundament. Vi arbejder med bæredygtighed for vores medarbejdere, for vores kunder og for det samfund, vi er en del af.

 

E: Environment - den klima og miljømæssige del af bæredygtighed. Den vi kalder Grøn omstilling

S: Social - den sociale og menneskelige del af bæredygtighed. Den vi kalder Velfærd i hverdagen

G: Governance - virksomhedsledelsesdelen af bæredygtighed. Den vi kalder Ansvarligt fundament

 

Hos os er bæredygtighed en kontinuerlig proces, hvor vi hele tiden tager højde for vores kunders ønsker til bæredygtighed, den nyeste viden om bæredygtig udvikling, og vores investorers krav til vores arbejde med både E, S og G. Hos Topdanmark er bæredygtighed ikke blot et område vi arbejder med – det er en måde vi arbejder på. Det kalder vi for et mere bæredygtigt Topdanmark.

Strategiske målsætninger

Vi har en række strategiske målsætninger på bæredygtighed. Det er målsætninger, som langt hen ad vejen retter sig mod en deadline i 2025. Men flere af vores målsætninger – særligt på Grøn omstilling har også deadlines i 2030 og 2050. Ud over vores strategiske målsætninger har vi en række sekundære målsætninger – eller delmål, som alle hjælper til opnåelsen af vores strategiske målsætninger.

Herunder kan du se vores strategiske målsætninger inden for vores tre hovedtemaer.

 

Strategiske målsætninger

Grøn omstilling

Velfærd i hverdagen

Ansvarligt fundament

CO2-neutral i 2050 (scope 1, 2 og skadebehandling = scope 3)

150.000 registrerede brugere af Sundhedshjælp og 30.000 årlige konsultationer

Alle nye leverandører i ESG fokusgruppen er screenet for ESG-risici, compliance og bæredygtighed

Fem produkter eller services, der forebygger og reducerer CO2-udledning

Trivselsmåling på 79 point

Max 60 % af ét køn på ledelsesniveau 1 & 2

CO2-neutral i 2030 (drift af bygninger og firmatransport)

 

 

 

Vi har desuden en række internationale sammenslutninger, som vi har tilsluttet os. Blandt andet FN Global Compact om arbejdstager- og menneskerettigheder og FNs mål for Bæredygtig Udvikling. Ved at knytte vores strategiske målsætninger og initiativer til internationale standarter, sikrer vi at vores arbejde taler ind i den større internationale dagsorden.

Resultater 2022

Topdanmark har i 2022 opnået en række stærke resultater inden for vores tre hovedtemaer; Grøn omstilling, Velfærd i hverdagen og Ansvarligt fundament. Det er resultater, som både gavner vores kunder, vores forretning og det samfund, vi er en del af. På de følgende sider kan du læse mere om vores indsatser og de mange resultater, vi har opnået i 2022 på hver af de tre hovedtemaer. Du kan også læse mere om et mere bæredygtigt Topdanmark her.

Hvert år offentliggør vi vores Sustainability Report. Denne rapport indeholder alle vores målsætninger – både de strategiske og de sekundære, samt resultater, indsatser og fremtidige planer for hver målsætning. I rapporten finder du det fulde overblik over alle områder i forretningen, hvor vi arbejder med den bæredygtige metode. Du finder Sustainability Report 2022 her. Hvis du primært er interesseret i vores ESG-data, kan du med fordel downloade vores ESG Fact Book 2022, hvor du finder den nyeste data på vores ESG-nøgletal samt historisk data til sammenligning.

Kontakt

Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44