Social bæredygtighed

Temaet Velfærd i hverdagen har fokus på den sociale gren af bæredygtighed. For os er Velfærd i hverdagen essentielt, ikke blot for samfundet som helhed, men i særdeleshed også for vores kunder og for vores medarbejdere.

Temaet Velfærd i hverdagen har fokus på den sociale gren af bæredygtighed. For os er Velfærd i hverdagen essentielt, ikke blot for samfundet som helhed, men i særdeleshed også for vores kunder og for vores medarbejdere.

Velfærd i hverdagen er dét vores kerneforretning handler om; nemlig at sikre at vi bidrager til vores kunders tryghed, sikkerhed og sundhed. Det er ganske enkelt manifesteret i vores Topløfte: Vi er her for at hjælpe vores kunder og det samfund vi er en del af. Det gælder også de mennesker, som ikke er dækket af vores forsikringer og også vores medarbejdere, som er en uundværlig del af Topdanmark. Jo flere mennesker der undgår at bliver ramt af sygdom, stress eller mentale udfordringer, jo bedre er det for både det enkelte menneske, vedkommendes arbejdsplads, Topdanmark som forsikringsselskab og samfundet generelt. Derfor er trivsel, sundhed og forebyggelse essentielt for Topdanmark.
Resultater for social bæredygtighed 2022

  • 81 ud af 100 point
    i Trivselsmåling

  • Over 100.000
    brugere af Sundhedshjælp

  • 96%
    tilfreds eller meget tilfreds med Sundhedshjælp

Trivsel og sundhed på arbejdspladsen

I Topdanmark har vi et helt særligt fokus på sundhed og trivsel for vores medarbejdere. Det har vi fordi, vi ved at det er med til at hæve medarbejdertilfredsheden, hvilket igen er med til at sikre mindre sygefravær og at vores medarbejdere bliver længere tid hos Topdanmark. 
Vi gennemfører hvert år to trivselsmålinger, én i første halvår og én i andet halvår. I 2022 havde vi det flotteste resultat til dato – nemlig hele 81 point ud af 100 mulige. Desuden havde vi den højeste svarprocent nogensinde, nemlig 94%. Det fortæller os, at vores medarbejdere værdsætter den halvårlige trivselsmåling. Som noget nyt i trivselsmålingen i 2022, spurgte vi ind til medarbejdernes psykologiske tryghed i deres teams, blandt andet ved at spørge ind til hvorvidt folk var trygge ved at sige deres mening højt i teamet. Generelt var der en høj psykologisk tryghed, dog med stor forskel mellem kønnene. Det viste sig nemlig at kvinder generelt var mindre trygge ved at sige deres mening højt i deres team. Det er et fokusområde vi kommer til at se ind i, i 2023.
Trivsel og sundhed for kunder

Vores fokus på sundhed og trivsel gælder også for vores kunder. Vi ved at sunde og trygge mennesker har større grad af velfærd i hverdagen, og derfor arbejder vi specifikt med sundhed og trivsel for vores kunder – både privatkunder, erhvervskunder (og deres medarbejdere) og landbrugskunder.

I 2022 satte vi fokus på udbredelsen af vores online sundhedsløsning Sundhedshjælp. Sundhedshjælp er en app, hvor man får mulighed for gratis at få en konsultation af en læge alle ugens dage mellem 6 og 21 - lige meget hvor i verden man befinder sig. I slutningen af 2022 lykkedes det os at nå op på 95.928 registrerede brugere af Sundhedshjælp, og over 13.000 konsultationer. Allerede i januar 2023 kom vi over 100.000 registrerede brugere af Sundhedshjælp. Sundhedshjælp er et vigtigt alternativ til det offentlige sundhedssystem, og 96% af brugerne af Sundhedshjælp er tilfredse eller meget tilfredse.
fakta

Sundhedshjælp tilbydes gratis til de kunder, som har samlet deres forsikringer hos Topdanmark. I dag er der over 100.000 registrerede brugere af Sundhedshjælp, mere end 13.000 konsultationer og en gennemsnitlig ventetid på kun 17 minutter.

Et vigtigt sundhedssupplement

App’en Sundhedshjælp er et vigtigt supplement til de offentlige sundhedsydelser. Det er det, fordi Sundhedshjælp giver mulighed for at få en konsultation af en læge alle ugens dage – også i weekenden. Det betyder at hvis man har brug for at tilse en læge hurtigt, for eksempel hvis du får en allergisk reaktion, dine børn får høj feber eller hvis du bliver stukket af et insekt i sommerferien, så kan du blive tilset af en læge hurtigt og sikkert online, i stedet for at køre til nærmeste klinik for at få sikkerhed.

Vi kan se at 18% af de personer, der bruger Sundhedshjælp, har brugt den mere end én gang. Derfor tror vi også på, at Sundhedshjælp er et rigtig godt supplement til det offentlige sundhedssystem. Og vi ved at vores kunder sætter pris på den tryghed, som Sundhedshjælp tilbyder i en usikker situation.

Først tænkte jeg, hvad skal jeg med lægehjælp via mit forsikringsselskab. Men efter at have prøvet Sundhedshjælp på en rejse, hvor jeg lynhurtigt kom i kontakt med en læge og fik den nødvendige hjælp, ved jeg, at det virkelig skaber værdi. Så jeg er meget glad for, at Topdanmark har givet mig den fordel.
Topdanmark-kunde bruger af SundhedshjælpGå tilbage til udvalgte historier for

Bæredygtighed 2022

Kontakt

Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44